< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Posledná rozlúčka s Radimom Cingeľom

Zlyhávajúci hlas brata biskupa Slavomíra Sabola, neskrývané slzy Radimovej detskej skupiny Ďatelinky, príbuzných, kolegov, priateľov a známych, ale i slová nádeje, viery a povzbudenia. Takto vyzerala posledná rozlúčka s riaditeľom Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku, ale predovšetkým s Božím služobníkom láskavého srdca – farárom RADOSLAVOM (Radimom) CINGEĽOM 30. 1. 2010 v Evanjelickom chráme v Prešove.

 

-mk- | 5.2.2010

viac

Koncert spevokolov v Zemianskom Podhradí

V nedeľu po Vianociach sa v našom chráme uskutočnila milá slávnosť – koncert spevokolov z CZ Adamovské Kochanovce pod vedením D. Ďuriša, Bzince pod Javorinou pod vedením sestry farárky I. Rubaninskej a Zem. Podhradie dirigovala Ž. Tupá.

 

Dušan Ochodnický | 14.1.2010

viac

Slávnosť v Modre-Kráľovej

V nedeľu 13. 12. 2009 si CZ v Modre-Kráľovej pripomenul 100. výročie smrti Daniela Neumanna na slávnostných službách Božích spojených s prezentáciou starobylého nástroja od Neumannovej rodiny a podujatím v múzeu historickej školy.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka  | 11.1.2010

viac

Adventné stretnutie dôchodcov VD

V polovici tohtoročného adventu 8. 12. 2009 pozvalo vedenie Biskupského úradu Východného dištriktu v Prešove na spoločné posedenie ordinovaných dôchodcov a príbuzných po zosnulých duchovných.

 

-emi- | 30.12.2009

viac

Vianočný bazár v CZ Bratislava

Deti z Evanjelickej základnej školy (EZŠ) na Palisádach 57 v Bratislave v spolupráci s Evanjelickým lýceom v Bratislave a Cirkevným zborom ECAV Bratislava pripravili aj tento rok tradičný Vianočný bazár.

 

Martin Šefranko | 15.12.2009

viac

Spevokoly BAS sa znova stretli

Dňa 6. decembra 2009 sa v Evanjelickom kostole v Šamoríne uskutočnilo stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Anna Podhradská  | 15.12.2009

viac

Zborový deň v Piešťanoch

V sobotu 5. 12. 2009 sa v CZ Piešťany uskutočnil zborový deň spojený s Večerou Pánovou a programom pre všetky generácie. Na úvod hostí privítal novozvolený zborový brat farár B. Dolinský.

 

–jľ- | 9.12.2009

viac

Sústredenie podlužanských spevokolov

Koncom novembra 2009 sa členovia zborového spevokolu dospelých spolu s detským spevokolom "Radostné srdiečka" cirkevného zboru Podlužany zúčastnili na trojdňovom jesennom sústredení v Janoškovom dome.

 

Jozef Hruška, zborový dozorca  | 8.12.2009

viac

Slávnosť v Kráľovciach-Krnišove

Veriaci v Kráľovciach-Krnišove si 25. 10. 2009 pripomenuli 100. výročie posvätenie chrámu Božieho. Na slávnosti privítali svojho rodáka, brata biskupa Mgr. Milana Krivdu, a odhalili pamätnú tabuľu farárom pôsobiacim v bývalých CZ Kráľovce a Krnišov.

 

M. B. | 6.12.2009

viac

Na zborovom dni v Klenovci

22. nedeľu po Svätej Trojici sa členovia cirkevného zboru v Klenovci stretli na zborovom dni na tému „Boli sme obdarení – ukážme to“ alebo „Klenovec má talent“.

 

Erika Sukovská, seniorálna kaplánka | 6.12.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart