< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Vo Svätoplukove spomínali

Prvú novembrovú nedeľu sme si v kostole v Svätoplukove pripomenuli 150. výročie narodenia a 70. výročie úmrtia jedného z našich najvýznamnejších zborových farárov – Ladislava Novomestského.

 

V. Štourač, zborový dozorca  | 6.12.2009

viac

Mládežnícke služby Božie v Pliešovciach

Pomaly sa stáva tradíciou, že v pliešovskom evanjelickom chráme Božom sa každoročne konajú mládežnícke služby Božie. Tento rok pripadli na 23. nedeľu po Svätej Trojici, na 15. novembra 2009.

 

bv | 6.12.2009

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Príbovciach

Dňa 22. 11. 2009 sa v našom cirkevnom zbore v Príbovciach konala pamiatka posvätenia chrámu. Pripomenuli sme si 180. výročie posvätenia chrámu a 108. výročie posvätenia obnoveného chrámu.

 

Zuzana Piatriková | 2.12.2009

viac

Spevokol ZVON v Prahe

Trenčiansky evanjelický spevokol ZVON a súbor starej hudby Musica Poetica z Trenčína v dňoch 27. až 29. 11. 2009 pripravili spoločný adventný program, ktorým sa snažili v začínajúcom sa adventnom čase vytvoriť poslucháčom svojimi piesňami a hudbou príjemnú atmosféru.

 

Bc. Milan Samák | 2.12.2009

viac

Inštalácia v Svätoplukove

V 23. nedeľu po Sv. Trojici sa v CZ Svätoplukovo konala inštalácia brata Petra Palugu za zborového farára a zborového dozorcu Viktora Štourača. Inštaláciu vykonal brat senior DNS Ivan Eľko a kázal Ján Ľachký, farár z Drženíc.

 

–jľ- | 30.11.2009

viac

Rimavskosobotčania navštívili Miškovec

Cirkevný zbor Rimavská Sobota pod vedením sestry farárky Viktórie Lisákovej sa v roku 2009 vybral na zborový výlet k bratom a sestrám do neďalekého cirkevného zboru v Miškovci (Miškolc).

 

PaedDr. Oľga Ursiniová | 19.11.2009

viac

Výnimočná slávnosť v Lubine

23. nedeľa po Sv. Trojici bola pre veriacich lubinského cirkevného zboru zvláštna a výnimočná: uplynulo 225 rokov, ako si naši predkovia po rokoch prenasledovania a schádzania sa v provizórnych podmienkach postavili chrám Boží.

 

Milan Golány, zborový dozorca | 19.11.2009

viac

Školenie presbyterov, kurátorov a dozorcov

92 presbyterov, kurátorov a dozorcov cirkevných zborov Košického seniorátu sa zúčastnilo dňa 8. novembra 2009 na 3. ročníku tohto školenia. Stretnutie sa konalo v cirkevnom zbore Vyšná Kamenica.

 

Ján Hruška, senior KOS | 18.11.2009

viac

Valné zhromaždenie KEI VD

7. 11. 2009 v Starom kolégiu v Prešove po 7 rokoch opäť zasadalo valné zhromaždenie občianskeho združenia Kolégium evanjelickej inteligencie východného Slovenska, na ktorom schválili programový zámer na obdobie 2009 – 2010.

 

E. Mihočová , ev. kaplánka | 18.11.2009

viac

Spevom oslávili Boha

V chráme Božom v Lehote nad Rimavicou sa v októbri 2009 konalo stretnutie spevokolov Rimavského seniorátu. Zúčastnili sa na ňom spevokoly z 8 cirkevných zborov a odznelo 24 viachlasných skladieb.

 

Erika Sukovská, seniorálna kaplánka | 6.11.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart