< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

80. výročie posvätenia chrámu vo Vrbovom

Pri príležitosti 80. výročia pamiatky posvätenia chrámu Božieho sa vo Vrbovom 18. 10. 2010 konali slávnostné služby Božie, kde slávnostným kazateľom bol biskup ZD M. Krivda.

 

V. Dusíková | 22.10.2009

viac

Slávnosť inštalácie v Turanoch

V prvú októbrovú nedeľu 4. 10. 2009 sa v preplnenom turianskom chráme Božom konala slávnosť inštalácie nového zborového farára Martina Vargovčáka. Inštalačný akt vykonal senior Turčianskeho seniorátu Jozef Havrila.

 

-mv- | 19.10.2009

viac

Inštalácia v Zemianskom Podhradí

V sobotu 10. októbra, deň pred 18. nedeľou po Svätej Trojici, prežíval Cirkevný zbor Zemianske Podhradie výnimočnú udalosť. Po mnohých rokoch sa tu totiž konala slávnosť inštalácie sestry farárky Jany Drottnerovej.

 

-jľ-  | 15.10.2009

viac

Stretnutie spevokolov Zvolenského seniorátu

V nedeľné popoludnie dňa 11. 10. 2009 sa v banskobystrickom chráme Božom konalo stretnutie spevokolov Zvolenského seniorátu. Stretnutie otvorili senior ZOS Peter Ján Soták a seniorálny dozorca Slavomír Hanuska.

 

Andrea Valentová, predsedníčka VMV ZOS | 15.10.2009

viac

Stretnutie s predsedami SPK

Budovanie a prehlbovanie vzťahov medzi duchovnými bolo predmetom rokovania brata dištriktuálneho biskupa S. Sabola s predsedami seniorátnych pastorálnych konferencií 23. 9. 2009 v zasadačke Biskupského úradu VD ECAV v Prešove.

 

Peter Mihoč | 1.10.2009

viac

Dielo pre evanjelizáciu a budovanie cirkevných zborov

Biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol prijal 28. septembra 2009 Fritza Neubachera, riaditeľa Diela pre evanjelizáciu a budovanie cirkevných zborov v Rakúsku, a jeho obchodného riaditeľa Geralda Wakolbingera.

 

-emi- | 1.10.2009

viac

Povzbudzovali sme sa navzájom

Prvú septembrovú nedeľu sme v CZ Ivančiná privítali zájazd z cirkevného zboru Jur nad Hronom. O týždeň neskôr sa zas náš zbor vybral na návštevu na Spiš, kde sme navštívili cirkevné zbory v Spišskej Novej Vsi a Kežmarku.

 

-dm- | 29.9.2009

viac

450. výročie založenia cirkevného zboru v Nových Sadoch

Pre novosadský cirkevný zbor bola 15. nedeľa po Svätej Trojici sviatočná. Pri príležitosti 450. výročia založenia cirkevného zboru sa konali slávnostné služby Božie za prítomnosti mnohých hostí.

 

Eva Mažárová st. | 29.9.2009

viac

Dar spásy nás nemôže nechať nečinnými

Počas každej nedele sa v CZ ECAV Bratislava koná deväť služieb Božích. 27. 9. sa jedny z nich uskutočnili na netradičnom mieste – na nádvorí Evanjelického domu starostlivosti (EDS). Dôvodom bolo 95. výročie posviacky budov EDS, v ktorých sa dostávalo duchovnej i sociálnej pomoci chorým a starým ľuďom i sirotám.

 

Martin Šefranko | 29.9.2009

viac

Futbalový turnaj ZD ECAV 2009

V sobotu 12. septembra 2009 si na Futbalovom turnaji ZD ECAV v Slovenskej Ľupči zmerali sily víťazi seniorátnych kôl. Športový deň sa začal krátkou pobožnosťou v miestnom chráme.

 

Martina Krivdová | 23.9.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart