< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Cezhraničná spolupráca

Rozvíjanie cezhraničnej spolupráce medzi cirkvami bolo ústredným motívom štvordňovej cesty brata biskupa VD ECAV na Slovensku S. Sabola, riaditeľa BÚ VD R. Cingeľa a tajomníka biskupa VD P. Mihoča v poľskej a sliezskej ev. a. v. cirkvi.

 

Peter Mihoč | 21.9.2009

viac

Posviacka evanjelického kostola v Hurbanove

Druhá septembrová nedeľa bola v Hurbanove – v časti Bohatá - slávnostnejšia ako iné. Za prítomnosti dištriktuálneho biskupa ZD ECAV na Slovensku Milana Krivdu sa konala slávnostná posviacka nového evanjelického kostolíka.

 

Mária Hamranová | 21.9.2009

viac

Život stromu

Pod titulom Život stromu sa skrývajú dve aktivity Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV, ktoré sa uskutočnili v posledných dňoch tohtoročných prázdnin: vydanie nových pracovných lekcií pre vyučovanie detských besiedok v šk. roku 2009/10, a konferencia pre učiteľov detských besiedok

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 7.9.2009

viac

Dištriktuálne dni VD 2009 a XII. ročník podujatia Duchovné hodnoty pre dnešok

Dištriktuálne dni Východného dištriktu 2009 sa konali 31. júla – 2. augusta v Liptovskom Mikuláši. Na slávnostných nedeľných službách Božích účastníkov pozdravili aj generálny biskup Miloš Klátik a biskup ZD Milan Krivda.

 

Zuzana Zimániová | 10.8.2009

viac

Pamiatka posvätenia chrámu Božieho v Prahe

Dňa 28. júna 2009 sa v Prahe, filiálke Cirkevného zboru ECAV Mašková, konala pamiatka posvätenia opraveného chrámu Božieho.

 

Katarína Trtolová | 6.8.2009

viac

V Príbelciach: „Láska Kristova spája nás“

765. výročie prvej písomnej zmienky o obci si pripomenuli 1. augusta 2009 v Príbelciach. Vyvrcholením Dní obce sa stali slávnostné služby Božie, na ktorých sa zúčastnili aj rodáci a brat senior NOS Jaroslav Ďuriš.

 

Zuzana Alcnauerová | 5.8.2009

viac

Pocta Pavlovi Sekerkovi na Počúvadle

Nie každá dcérocirkev sa môže pochváliť rodákom, ktorý na poli cirkevnom aj národnom vyoral takú výraznú a výnimočnú brázdu ako Pavel Sekerka. Práve preto bola 6. nedeľa po Svätej Trojici v CZ ECAV Počúvadlo venovaná práve jemu.

 

Ján Ľachký  | 23.7.2009

viac

Dištriktuálny deň na hrade Branč

V štvrtú nedeľu po Svätej Trojici 5. júla 2009 sa na zrúcaninách hradu Branč tradične konal dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Bol venovaný spomienke na vierozvestov Cyrila a Metoda, pamiatke majstra Jana Husa a evanjelických a reformovaných martýrov na Branči.

 

-eš- | 14.7.2009

viac

Školenia účtovníkov COJ v ZD ECAV

Biskupský úrad Západného dištriktu zorganizoval v mesiacoch apríl až jún 2009 školenia účtovníkov seniorátov a CZ. Uskutočnili sa v Rimavskej Sobote, Lučenci, Novom Meste nad Váhom, Brezovej pod Bradlom, Bratislave, Zvolene, Krupine a Nitre.

 

Roman Žilinčík, vedúci BÚ ZD | 13.7.2009

viac

V Pozdišovciach spomínali

V nedeľu 3. mája 2009 sa v cirkevnom zbore v Pozdišovciach uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti nedožitej storočnice Júliusa Barča-Ivana (pozri tu).

 

Michal Drábik, SNN, 3. 6. 2009 | 13.7.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart