< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Pamiatka posvätenia kostola v Slovanoch

Prvá nedeľa po Michalovi je veľkým sviatkom pre evanjelikov v Slovanoch, ale aj veľkým sviatkom pre celý Cirkevný zbor ECAV Príbovce, do ktorého patrí filiálka Slovany.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 2.10.2012

viac

Chvíľa ticha pred pozostatkami martýrov

Bohoslužobné zhromaždenie v nedeľu 16. 9. 2012 v Ev. chráme Sv. Trojice v Prešove na chvíľu utíchlo, obrátiac sa k bočnej krypte chrámu, kde sú v medenej truhle uložené ostatky štyroch prešovských martýrov, ktorých s ďalšími 20 mešťanmi a zemanmi pred 325 rokmi odsúdil na smrť tzv. Prešovský krvavý súd.

 

E. Mihočová Kmecová, tajomníčka pre VM VD, misia@vychodnydistrikt.sk | 1.10.2012

viac

Poprad má druhého farára

V nedeľu 23. septembra 2012 prijal na službách Božích v Evanjelickom kostole v Poprade požehnanie Michal Findra, ktorý od 15. augusta v cirkevnom zbore pôsobí ako farár na kaplánskom mieste.

 

E. Mihočová Kmecová, tajomníčka pre VM VD, misia@vychodnydistrikt.sk | 26.9.2012

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Lade

16. september 2012 bol pre veriacich Cirkevného zboru ECAV Nemcovce, zvlášť pre evanjelikov z Lady, výnimočným dňom. Pripomenuli sme si 20. výročie posvätenia nášho chrámu Božieho v 13. nedeľu po Svätej Trojici, 13. septembra 1992.

 

Janka Maťová, Gem. Poloma, gem.poloma@ecav.sk | 26.9.2012

viac

Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch

V sobotu 22. septembra 2012 kroky mnohých z nás smerovali do Zemianských Kostolian, kde sa konal zborový deň nášho cirkevného zboru. Hlavná téma stretnutia bola: „Treba sa mám znova narodiť".

 

Iveta Krpelanová, Prievidza | 26.9.2012

viac

Výlet Spolku E. M. Šoltésovej

V CZ Krupina pracuje Spolok E. M. Šoltésovej, ktorý každý rok organizuje výlet za poznaním významných evanjelických osobností.Tentoraz to bol výlet do Veľkého Krtíša, rodiska významného dejateľa, príslušníka štúrovskej generácie A. H. Škultétyho.

 

Spolok E. M. Šoltésovej pri CZ ECAV Krupina  | 25.9.2012

viac

Oprava pomníka Karafových obetí

V priebehu dvoch mesiacov by mal byť rekonštruovaný pamätník, ktorý pripomína tragické udalosti tzv. Prešovských jatiek. Návrh na reštaurovanie, vyhotovený Mgr. art. Ivanom Herényim, bol podaný na Krajský pamiatkový úrad v Prešove; čaká sa na vydanie oficiálneho súhlasu so začatím prác.

 

E. Mihočová Kmecová, tajomníčka pre VM VD, misia@vychodnydistrikt.sk | 21.9.2012

viac

Deň sliezskych evanjelikov

Pre sliezskych evanjelikov býva sviatkom Evanjelický deň, ktorý sa tohto roku konal v nedeľu 16. 9. 2012 v obci Bystřice na území Jablunkovského seniorátu. 11. ročník Dňa sliezskych evanjelikov sa niesol v duchu témy Bohatí v Bohu.

 

E. Mihočová Kmecová, tajomníčka pre VM VD, misia@vychodnydistrikt.skvychod.sk  | 21.9.2012

viac

Spomienka na ev. a. v. farára Jána Chalupku

V Príbovciach si v nedeľu 16. 9. 2012 na pietnej spomienke, ktorá sa začala v miestom evanjelickom kostole a pokračovala na miestnom cintoríne, členovia CZ ECAV Príbovce a príbuzní pripomenuli dlhoročného zborového farára Jána Chalupku pri 100. výročí jeho narodenia a 10. výročí jeho úmrtia.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 18.9.2012

viac

O pohár biskupa ZD ECAV 2012

Je sobota, 8. septembra ráno. Tak dnes sa to rozhodne. Podarí sa nám vyhrať? Bude to debakel? Kto bude majiteľom víťazného pohára vo futbalovom turnaji? Možno s takýmito pocitmi a otázkami sa niektorí členovia deviatich futbalových tímov uberali do CZ ECAV Trenčianske Stankovce, ktorý bol tohto roku hostiteľom futbalového turnaja o pohár biskupa ZD.

 

Milan Petrula, Trenč. Stankovce | 17.9.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart