< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Pastorálna návšteva v Krpeľanoch

14. júna 2009 navštívil brat generálny biskup Miloš Klátik Cirkevný zbor ECAV Krpeľany v Turčianskom senioráte.

 

Pavel Tomka, zborový farár | 8.7.2009

viac

Nikdy nie si sám v Starej Turej

V nedeľu 21. júna 2009 cirkevný zbor v Starej Turej usporiadal zborový deň. Jeho cieľom bolo zvesťou slova Božieho a spevom piesní oslavovať Trojjediného Boha, ďakovať Mu za Jeho milosť a navzájom bližšie spoznať.

 

Daniel Baláž | 24.6.2009

viac

Spoznávali zbory v Považskom senioráte

V nedeľu 21. júna 2009 členovia CZ Levice so svojím zborovým farárom a konseniorom Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Mgr. Róbertom Mišových navštívili CZ Nové Mesto nad Váhom, Zemianske Podhradie a Beckov v Považskom senioráte.

 

Daniel Baláž | 23.6.2009

viac

Spevokoly Považského seniorátu sa prezentovali

V Evanjelickom chráme Božom v Lubine sa v nedeľu 14. júna 2009 uskutočnilo vystúpenie trinástich spevokolov cirkevných zborov v Považskom senioráte, ktoré nás potešili spevom povzbudili slovom.

 

Daniel Baláž  | 18.6.2009

viac

Z rokovania konventu VD ECAV

Konvent Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa konal 30. mája 2009 v Prešove. Aj najväčších realistov zaskočil správami o značných problémoch s Janoškovým domom v L.Hrádku a rozbil tak aj posledné ilúzie o bývalom vedení VD ECAV.

 

M. Kováčiková | 17.6.2009

viac

Z OSLÁV 400. VÝROČIA ZALOŽENIA KRÁĽOVEJ

V Modre-Kráľovej sa koniec mája sa niesol v znamení „Kráľovského hodovania“. Tak sa nazýval program, ktorým si v dňoch 28. – 31. 5. Kráľová pripomínala 400. výročie založenia poddanskej obce slobodného kráľovského mesta Modry. Na sprievodných podujatiach sa významne podieľal miestny evanjelický cirkevný zbor pod vedením zborovej farárky Sidonie Horňanovej.

 

Sidonia Horňanová | 15.6.2009

viac

Z rokovania konventu ZD ECAV v Nitre

Konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku zasadal 23. mája 2009 v Nitre. Zaoberal sa situáciou v našej cirkvi, otázkami evanjelického školstva, volebným zákonom a jeho výkladom.

 

M. Kováčiková | 12.6.2009

viac

Chmeľov: Máj v znamení konfirmácie

V cirkevnom zbore v Chmeľove je pre konfirmačnú slávnosť tradične vymedzená posledná májová nedeľa. Tento rok bol však výnimočný tým, že sa v našom zbore konali hneď dve konfirmačné slávnosti, jedna začiatkom a druhá koncom mája.

 

Jana Kaňuchová | 10.6.2009

viac

Tradičný výlet petržalských seniorov

Po vlaňajšej návšteve v L. Mikuláši, L. Jáne, L. Ondreji a Sv. Kríži a predvlaňajšom výlete v Záriečí, Lazoch pod Makytou, Púchove a Považskej Bystrici seniori z CZ v Bratislave-Petržalke v sobotu 30. mája 2009 navštívili CZ vo Veľkých Levároch, v Holíči, Skalici a Hodoníne.

 

Edita Škodová | 10.6.2009

viac

225. výročie založenia cirkevného zboru v Dolných Salibách

CZ ECAV v Dolných Salibách oslavuje v tomto roku 225. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa 10. mája konali dvojjazyčné služby Božie, na ktorých bol odovzdaný do užívania opravený historický organ z dielne majstra Martina Šaška.

 

Olivér Nagy, zborový farár | 27.5.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart