< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Deň matiek v Gemerskom senioráte

Tohtoročný Deň matiek sa pre naše cirkevné zbory stal príležitosťou k vzájomnému povzbudeniu na spoločnom seniorátnom stretnutí. Konalo sa v chráme Božom v Gemerskej Polome za účasti približne 200 účastníkov takmer zo všetkých cirkevných zborov nášho seniorátu.

 

Janka Maťová, zborová farárka | 26.5.2009

viac

Seniorálne SEŽ a inštalácia konseniora v Modre

Ev. a. v. kostol v Modre sa v nedeľu 17. 5. 2009 stal miestom stretnutia Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ) Bratislavskáho seniorátu (BAS), na ktorom sa konala i slávnostná inštalácia nového konseniora BAS Mariána Čopa.

 

Edita Škodová | 22.5.2009

viac

ProChrist 2009 v Spišskej Novej Vsi

CZ ECAV v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s miestnou Rímskokatolíckou cirkvou, Cirkvou bratskou a Cirkvou adventistov siedmeho dňa pripravili od 1. do 6. 4. 2009 v aule Trangousovho domu bývalej baníckej školy podujatie ProChrist 2009.

 

Peter Klein, kaplán  | 30.4.2009

viac

Veľkopiatočný sprievod Spišskou Novou Vsou

Pašiový ekumenický sprievod mestom pripravili pre všetkých veriacich kresťanských cirkví v Spišskej Novej Vsi na Veľký piatok 10. apríla 2009.

 

Peter Klein, kaplán  | 24.4.2009

viac

Pred piatimi rokmi zomrel Július Filo st.

Uplynulo päť rokov odvtedy, ako nás 14. 4. 2004 opustil Július Filo st. Členovia jeho rodného cirkevného zboru si toto výročie pripomenuli na službách Božích na Veľkonočný pondelok, 13. 4. 2009. Spojili tak vďačnosť voči Pánu Bohu za život a dielo brata biskupa so zvesťou Veľkej noci o víťazstve Krista nad smrťou.

 

Peter Taját, zborový farár, L. Ján | 23.4.2009

viac

Cirkevné zbory sa spojili k modlitbe

Spoločný modlitebný týždeň v období pôstu zorganizovali cirkevné zbory Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš-Palúdzka, Liptovský Ondrej a Smrečany. Od 30. marca do 3. apríla sa päť duchovných postupne striedalo v týchto cirkevných zboroch. K pôstnej príprave pri počúvaní Božieho slova slúžili kajúce žalmy.

 

-pt- | 23.4.2009

viac

Rozlúčka s duchovným pastierom Vladimírom Šefrankom

V Evanjelickom a. v. kostole v Modre sa 8. apríla 2009 uskutočnila pohrebná rozlúčka s Vladimírom Šefrankom, evanjelickým farárom v. v., ktorého si Pán života a smrti odvolal vo veku 70 rokov. Obetavo slúžil ako farár v Podlužanoch, Opinej a Púchove a istý čas i ako biskupský tajomník VD.

 

-šem- | 15.4.2009

viac

Zborový večierok v CZ Žilina

V cirkevnom zbore Žilina sa 28. 3. 2009 konal zborový večierok pri príležitosti 399. výročia Žilinskej synody. Žilinská synoda sa konala 28. - 30. 3. 1610. V roku 2010 sa uskutočnia v Žiline celocirkevné slávnosti pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody. CZ Žilina sa chce dôstojne pripraviť na tieto slávnosti a zmobilizovať členov cirkevného zboru k aktívnemu zapojeniu do príprav.

 

Marián Kaňuch, zborový farár  | 15.4.2009

viac

Mládežnícke služby Božie v Brezovej pod Bradlom

Na 4. pôstnu nedeľu, 22. marca 2009, sa v Brezovej pod Bradlom v čase riadnych nedeľných služieb Božích tentoraz netradične uskutočnili mládežnícke služby Božie. Mladí členovia cirkevného zboru a deti sa na nich slovom i spevom prihovorili starším členom zboru a ukázali, že im veci nášho Pána tiež nie sú cudzie.

 

Vladimír Chvaštula  | 4.4.2009

viac

Plameň Riznerovej sviece v Zemianskom Podhradí

Ježišove kázňové výroky o soli zeme a svetle sveta – meste na vrchu zazneli v nedeľu 15. marca 2009 v Zemianskom Podhradí, kde sa uskutočnili slávnostné spomienkové služby Božie pri príležitosti 160. výročia narodenia Ľudovíta Vladimíra Riznera, velikána slovenských duchovných, národných a kultúrnych dejín.

 

Miloš Kovačka  | 25.3.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart