< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Z inštalácie nového seniora Bratislavského seniorátu

V sobotu 8. novembra 2008 sa konala slávnostná inštalácia nového seniora Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku Borisa Mišinu. Vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave ho do úradu uviedol biskup Západného dištriktu Milan Krivda.

 

Edita Škodová | 19.11.2008

viac

Správa s DD žien VD

Dňa 18. októbra 2008 sa v Ev a. v.. chráme Božom vo Východnej uskutočnil 13. dištriktuálny deň žien Východného dištriktu. Celé stretnutie sa nieslo v duchu slov „Som pokrstený/á!?“

 

Daniel Hanko | 3.11.2008

viac

120. výročie narodenia Martina Rázusa

V Liptovskom Mikuláši sa pri príležitosti 120. výročia narodenia Martina Rázusa (pozri tu) uskutočnili Rázusove dni, ktoré vyvrcholili 19. októbra 2008 spomienkovými službami Božími, na ktorých kázal evanjelický emeritný biskup Ján Midriak. V priamom prenose ich vysielala STV na 1. programe. V sobotu 18. 10. sa konalo slávnostné zhromaždenie pred...

 

Liptovské noviny | 25.10.2008

viac

Inštalácia v CZ ECAV Bratislava-Petržalka

V Evanjelickom kostole Svätej Trojice na Strečnianskej ul. v Bratislave-Petržalke sa v nedeľu 5. októbra 2008 konali slávnostné služby Božie, na ktorých bol do funkcie prvého zborového farára Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Bratislave-Petržalke slávnostne inštalovaný brat farár Ján Kolesár.

 

Edita Škodová | 14.10.2008

viac

Slávnosť v Martine-Záturčí

215. výročie postavenia a vysvätenia Ev. a. v. chrámu Božieho v Martine-Záturčí si veriaci pripomenuli 28. septembra 2008. Zároveň bol ich chrám slávnostne posvätený po generálnej oprave, ktorú vykonali vďaka obetavosti sestry farárky Margity Dieovej a cirkevníkov zo Záturčia a z Priekopy.

 

Edita Škodová | 10.10.2008

viac

Nová etapa v živote CZ

Vyzdobený evanjelický kostol v Moravskom Lieskovom sa v sobotu 20. septembra stal miestom inštalácie zborového farára Mgr. Petra Macu. Stal sa 24. farárom v cirkevnom zbore, pričom bol inštalovaný do svojho prvého zboru.

 

Viera Macová-Barošková | 1.10.2008

viac

V Moravskom Lieskovom si pripomenuli Martina Rázusa

V Moravskom Lieskovom si pripomenuli odkaz Martina Rázusa (pozri tu) pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia, ako aj 610. výročie založenia obce. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavol Delinga, biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda, seniorka POS Mgr. Eva Juríková, senior v. v. Milan Kubík a farár Mgr. Milan Hargaš.

 

Emília Bukovčíková, Obecné noviny | 18.8.2008

viac

V Martine si pripomenuli 145. výročie založenia Matice slovenskej

Na spomienkových službách Božích 3. augusta 2008 v Ev. a. v. chráme Božom v Martine si prítomní pripomenuli 145. výročie založenia Matice slovenskej, najstaršej kultúrnej ustanovizne slovenského národa, ktorej prvé valné zhromaždenie sa konalo 4. augusta 1863.

 

Daniel Baláž | 7.8.2008

viac

Posviacka novej zvonice SED Košeca

V nedeľu 6. júla 2008 v deň 593. výročia mučeníckej smrti upálením svedka Božej pravdy majstra Jána Husa, sa konali na nádvorí SED v Košeci spomienkové služby Božie, v rámci ktorých bola posvätená nová zvonica.

 

Ľubomír Marcina | 21.7.2008

viac

Dištriktuálny deň na hrade Branč

V deň spomienky na vierozvestcov Cyrila a Metoda sa pravidelne stretávajú evanjelici zo Západného dištriktu ECAV na Slovensku na hrade Branč, aby si pripomenuli martýrov, ktorí tu boli väznení pre svoju vieru a odsúdení na galeje, pretože odmietli zaprieť svojho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Tento rok bol však o to významnejší, že sa uskutočnilo odhalenie novej spomienkovej tabule, nakoľko pôvodná bola vlani zničená.

 

Roman Žilinčík | 17.7.2008

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart