< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Milá slávnosť v Kráľovciach-Krnišove

4. nedeľu po Svätej Trojici 15. júna 2008 svoj rodný cirkevný zbor navštívil dôstojný brat biskup Mgr. Milan Krivda pri príležitosti oslavy 80. výročia posvätenia dvoch zvonov a 30. výročia administrovania tohto zboru bratom farárom Mgr. Milanom Šimkom.

 

Miroslava Balková | 10.7.2008

viac

Festival Čipka v Honte v Dačovom Lome

V Dačovom Lome sa 21. júna 2008 konal už 6. ročník folklórny festival ľudovej tvorivosti Čipka v Honte. Záštitu nad ním prevzal minister kultúry Marek Maďarič.

 

Juraj Macko | 10.7.2008

viac

Nový senior Bratislavského seniorátu

Vo Vrbovom sa 4. júla 2008 zišli bratia farári z celého Bratislavského seniorátu, a to hneď s niekoľkými cieľmi; predovšetkým však išlo o vyhlásenie výsledkov volieb na seniora Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová | 10.7.2008

viac

Správa o dni radosti v Banskej Bystrici

Banskobystrický zbor prežíval v sobotu 14. júna 2008 mimoriadnu udalosť. Po vyše 50-ich rokoch boli inštalovaní zboroví farári a po prvý raz v histórii zboru išlo o manželský pár, ktorým boli Mgr. Slávka Koštialová a Mgr. Daniel Koštial. Do funkcie zborového dozorcu bol uvedený Ing. Vladimír Zeman. Zborových farárov inštaloval a zborového dozorcu do funkcie uviedol brat senior Mgr. Peter Ján Soták.

 

Ing. Ján Biba, zborový kurátor | 27.6.2008

viac

Seniorálne stretnutie žien v Dubovom

Dňa 8. júna 2008 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Dubovom zišla temer stovka evanjelických žien na seniorálnom stretnutí Spoločenstva evanjelických žien Zvolenského seniorátu (SEŽ ZVS).

 

-cab- | 20.6.2008

viac

Dištriktuálny konvent Východného dištriktu ECAV

Dňa 31. mája 2008 sa v priestoroch Biskupského úradu VD ECAV uskutočnil hodnotiaci konvent VD ECAV za uplynulý rok 2007. Konventu predsedal a konvent viedol Mgr. Slavomír Sabol, biskup VD a Ing. Ján Brozman, dištriktuálny dozorca.

 

Ján Hruška, senior KOS | 3.6.2008

viac

Seniorálna pastorálna konferencie Turčianskeho seniorátu

Dňa 13. mája prijal Cirkevný zbor Žilina ordinovaných Turčianskeho seniorátu, ktorí sa zišli na ďalšej zo svojich pravidelných Seniorálnych pastorálnych konferencií (SPK).

 

Peter Fabok | 30.5.2008

viac

Evanjelici v Štúrove pod novou strechou

Na Trojičnú nedeľu 18. mája 2008 na úvodných službách Božích sa uskutočnila posviacka bohoslužobného priestoru, ktoré diasporálny cirkevný zbor dostal zmluvne do prenájmu od Domu Matice slovenskej v Štúrove. Filiálka Štúrovo, ktorá patrí do matkocirkvi Gbelce, sa doteraz vyše desať rokov stretávala v modlitebni Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

 

Ladislav Uhrin | 26.5.2008

viac

Konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Konvent ZD ECAV na Slovensku sa konal 10. mája 2008 v CZ Príbelce (Novohradský seniorát) pod vedením predsedníctva ZD ECAV na Slovensku: brata biskupa Milana Krivdu a brata dozorcu Vladimíra Daniša. Konventuálom sa prihovoril aj brat generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

 

Roman Žilinčík, vedúci BÚ ZD | 22.5.2008

viac

Hont a Novohrad sa stretli v Cerove

Dňa 14. apríla 2008 sa v cirkevnom zbore Cerovo uskutočnilo stretnutie farárov Hontianskeho a Novohradského seniorátu. Svojou návštevou nás poctil aj brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol, ktorý sa prihovoril nám, ako aj domácim viery.

 

Anna Kukulová, ev. farárka v Cerove | 5.5.2008

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart