< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Posledná rozlúčka s JUDr. Luborom Tvarožkom

Posledná rozlúčka s JUDr. Luborom Tvarožkom, ktorý dlhé roky pôsobil na prospech našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, sa v nádeji na vzkriesenie konala 14. apríla 2008 v krematóriu v Bratislave.

 

Edita Škodová | 5.5.2008

viac

Pastorálna návšteva v Galante

V nedeľu 6. apríla 2008 bol generálny biskup Miloš Klátik v Cirkevnom zbore ECAV Galanta, kde vykonal pastorálnu návštevu. Počas nej sa zúčastnil aj na nedeľných službách Božích, kde sa prihovoril prítomným veriacim (pozri ďalej).

 

Edita Škodová | 4.5.2008

viac

Pohreb sestry kurátorky Heleny Puschenreiterovej

Pohreb sestry kurátorky Heleny Puschenreiterovej, konaný dňa 31. marca 2008 o 16.00 hod. v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke

 

Edita Škodová | 3.5.2008

viac

Sympózium venované J. B. Hroboňovi

Ev. a. v. cirkevný zbor, Biblická škola a Ev. základná škola v Martine v spolupráci so Združením ev. inteligencie Liptovsko-oravského a Turčianskeho seniorátu ECAV uskutočnili 12. apríla 2008 pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin martinského ev. a. v. farára Jána Bohdana Hroboňa (6. 3. 1938 – 17. 1. 2006) jubilejné sympózium pod názvom VZBUĎ DUCHA DÁVNYCH SVEDKOV, PANE! o prenasledovaní cirkvi v období komunizmu.

 

Miloš Kovačka | 21.4.2008

viac

Inštalácia seniora Gemerského seniorátu VD ECAV

„Chváľte Hospodina, všetky národy! Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky.“ Týmito slovami 117. žalmu privítal dozorca cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rožňava Ing. Ján Štefan domácich veriacich i hostí na slávnosti inštalácie seniora Gemerského seniorátu Mgr. Jerguša Olejára, ktorá sa uskutočnila 9. marca. 2008 v Rožňave.

 

Radovan Gdovin, Danica Hudecová | 14.3.2008

viac

25 rokov v službe CZ Lučenec

Tohtoročná štvrtá pôstna nedeľa bola pre CZ Lučenec pamätná. Veriaci na službách Božích ďakovali Pánu Bohu za doterajšie 25-ročné pôsobenie svojho duchovného pastiera a zároveň ich rodáka Mgr. Jána Rajtóka

 

Irena Paľovová, zborová kaplánka  | 12.3.2008

viac

Inštalácia zborového farára v Trebišove

V predpôstnu nedeľu 3. februára 2008 sa v Chráme vzkrieseného Krista v Trebišove konala slávnosť inštalácie prvého zborového farára Mareka Semka. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Ján Lörinčík | 29.2.2008

viac

Slávnostná inštalácia biskupa VD

V sobotu 2. februára 2008 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom Svätej Trojice v Prešove konala slávnostná inštalácia Mgr. Slavomíra Sabola do úradu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

 

Tlačové oddelenie | 10.2.2008

viac

Fašiangy v Kokave nad Rimavicou

Dňa 2. februára 2008 sa v našom cirkevnom zbore konal fašiangovský maškarný ples, na ktorom sa zúčastnili niektoré deti, navštevujúce hodiny náboženstva, a ich rodičia.

 

Martin Riecky | 6.2.2008

viac

Slávnosť inštalácie v CZ Trenčianske Stankovce

Nedeľa 27. januára 2008 bola pre CZ ECAV Trenčianske Stankovce vzácnou a radostnou príležitosťou prežiť v kruhu bratov a sestier vo viere slávnosť inštalácie novej zborovej farárky Mgr. Jarmily Petrulovej.

 

-mp- | 5.2.2008

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart