< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Stretnutie spevokolov

25. novembra 2007, iba týždeň pred začínajúcim sa adventom, sa v Evanjelickom chráme Božom v Chyžnom uskutočnilo stretnutie spevokolov Muránskej doliny.

 

Viera Máliková | 14.12.2007

viac

Petržalský spevokol zabodoval

Počas druhej adventnej nedele sa na 1. ročník Prehliadky spevokolov Bratislavského seniorátu šesť spevokolov z Bratislavského seniorátu. V Ev. a. v. chráme Božom v Trnave podujatie zorganizoval Vnútromisijný výbor Bratislavského seniorátu.

 

Štefan Škoda | 13.12.2007

viac

Inštalácia vo Švábovciach

Dňa 21. októbra 2007 sa vo Švábovciach uskutočnila inštalácia zborovej farárky Zuzany Vaľovskej. Bola to výnimočná udalosť pre celý zbor najmä preto, že v tomto cirkevnom zbore vyše päťdesiat rokov nebola žiadna inštalácia.

 

Zuzana Vaľovská | 7.12.2007

viac

Školenie presbyterov a dozorcov KESEN

24. novembra 2007 sa v sále Kultúrneho domu v Kysaku uskutočnilo stretnutie dozorcov a presbyterov cirkevných zborov Košického seniorátu. Naplnilo sa tak uznesenie seniorátneho presbyterstva.

 

Jaroslav Petro | 5.12.2007

viac

Misijné centrum evanjelikov na Hornej Orave

V Tvrdošíne sa 18. novembra 2007 uskutočnila posviacka evanjelického domu ako misijného centra evanjelikov na hornej Orave. Posviacka sa začala slávnostnými službami Božími za prítomnosti generálneho biskupa Miloša Klátika, ktorý poslúžil kázňou slova Božieho a prihovoril sa domácim vo viere.

 

Gustáv Socháň | 5.12.2007

viac

Biskup ZD ECAV v Honte

Na pozvanie Predsedníctva Hontianskeho seniorátu sa dňa 26. novembra 2007 zúčastnil biskup ZD ECAV na Slovensku Mgr. Milan Krivda v dopoludňajších hodinách na rokovaní Seniorálnej pastorálnej konferencie Hontianskeho seniorátu a v popoludňajších hodinách na rokovaní seniorálneho presbyterstva v Krupine.

 

Miroslav Dubek | 5.12.2007

viac

150 rokov chrámu Božieho v Hranovnici

V poslednú nedeľu po Trojici, 25. novembra 2007, sa evanjelici v Hranovnici, dcérocirkvi Šváboviec, stretli vo svojom chráme na milej a očakávanej slávnosti - 150. výročí posvätenia ich chrámu Božieho. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik (pozri nižšie). Dúfame, že jeho slová si budeme dlho pamätať.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 5.12.2007

viac

Posviacka ekumenickej modlitebne

Dňa 10. novembra sa v CZ Dolné Saliby uskutočnila slávnostná udalosť: bola posvätená ekumenická modlitebňa v domove dôchodcov. Posviacku vykonal brat biskup ZD Milan Krivda spolu so sestrou farárkou Zuzanou Tóthovou z Horných Salíb a s bratom námestným farárom CZ v Dolných Salibách Olivérom Nagyom.

 

Olivér Nagy  | 28.11.2007

viac

Obnova chrámu, zboru i vzťahov v Dovalove

Uplynulo už 150 rokov od chvíle, keď hlahol troch zvonov v roku 1857 zvolával dovalovských evanjelikov na slávnosť posvätenia novovybudovaného kostola. Túto vzácnu udalosť si ich potomkovia pripomenuli na Zborových dňoch 10. a 11. novembra s témou „Na ceste k obnove“.

 

-emi- | 28.11.2007

viac

Slávnostné chvíle v Drženiciach

Tohoročná 22. nedeľa po Trojici sa do dejín malého cirkevného zboru Drženice zapísala veľkými písmenami. V tento deň si domáci viery, rodáci aj hostia pripomenuli 150. výročie posvätenia tunajšieho chrámu Božieho. Pri príležitosti jubilejného roku malé stádočko drženických evanjelikov ďakovalo Pánu Bohu i za realizáciu generálnej opravy svojho stánku Božieho zvonka i zvnútra.

 

Ján Ľachký | 22.11.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart