< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Inštalácia manželov Gabčanovcov v Drienčanoch

Cirkevný zbor ECAV Drienčany v Rimavskom seniorát prežil mimoriadne významný a radostný deň 22.septembra 2007, keď sa tu konala inštalácia dvoch zborových farárov. Prečo dvoch farárov v takom maličkom cirkevnom zbore? Cirkevný zbor Drienčany po dohode s Cirkevným zborom ECAV Budikovany sa rozhodli pre spoločnú inštaláciu zborových farárov Štefana a Terézie Gabčanovcov.

 

Tatiana Krešneová | 16.11.2007

viac

Inštalácia Ľuboša Kubačku v CZ Soľ

Piesňou zborovej skupiny Prázdny kríž sa začala slávnosť inštalácie zborového farára Ľuboša Kubačku v Cirkevnom zbore ECAV v Soli v nedeľu 11. 11. 2007, na ktorej sa zúčastnili aj generálny biskup Miloš Klátik, senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Ján Bakalár a ďalší hostia.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka | 16.11.2007

viac

Spomienka na padlých v Petržalke-Kopčanoch

V duchu ľudskosti, úcty a tolerancie sa v Petržalke-Kopčanoch dňa 1. novembra 2007 uskutočnila tichá spomienka na padlých v prvej svetovej vojne, spojená s položením pamätného venca k centrálnemu krížu na vojenskom cintoríne prvej svetovej vojny. Pietna spomienka bola spojená s ekumenickým Božím slovom a doplnená skladbami v podaní C. a k. komorného dychového orchestra.

 

Ernest Huska | 9.11.2007

viac

Posviacka obnovenej modlitebne v Lubeníku

Dňa 28. októbra 2007 sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti posvätenia obnovenej modlitebne vo fílii Lubeník (cirkevný zbor Chyžné, Gemerský seniorát).

 

Emília Völgyiová | 6.11.2007

viac

Pamiatka reformácie v Banskej Bystrici

V Ev. a. v. kostole v Banskej Bystrici sa na sviatok Pamiatky reformácie konali slávnostné služby Božie a po nich reformačný organový koncert, na ktorom vystúpili Tomáš Škraban a Slavomíra Očenášová.

 

Edita Sabolíková | 5.11.2007

viac

Skalica opäť s duchovným pastierom

V sobotu 13.októbra 2007 sa v miestnom evanjelickom kostole konala slávnosť inštalácie Mg. Petra Švehlu za zborového farára v cirkevnom zbore v Skalici a v jej fílii Vrádište.

 

Daniel Baláž, Žilina | 22.10.2007

viac

Spomienková slávnosť v Kokave nad Rimavicou

V nedeľu 14. októbra 2007 sa v cirkevnom zbore v Kokave nad Rimavicou (Rimavský seniorát) konala milá slávnosť. Pripomenuli sme si vzácne nedožité narodeniny predkov rodiny Bancíkovcov, ktorí kedysi pôsobili v našom zbore. Bolo to 150 rokov od narodenia Samuela Bancíka, 115 rokov od narodenia Aladára Bancíka, 95 rokov od narodenia Márie Bancíkovej a 85 rokov od narodenia Dariny Bancíkovej.

 

Martin Riecky | 21.10.2007

viac

Bývalý evanjelický učiteľský ústav v Banskej Štiavnici po rekonštrukcii

V slávnostne dôstojnom, ale i srdečnom a pohostinnom duchu sa nieslo otvorenie zrekonštruovanej majestátnej budovy z roku 1910 – bývalého evanjelického učiteľského ústavu na Kutnohorskej ulici za Svätotrojičným námestím v starobylej časti Banskej Štiavnice.

 

Brigita Herrmannová, Banská Štiavnica | 10.10.2007

viac

Oslavy v cirkevnom zbore Senec

V sobotu 29. septembra 2007 si seneckí evanjelici s okolitými fíliami pripomenuli nielen 60. výročie založenia cirkevného zboru Senec, 55. výročie posvätenia kostola, ale i 60 rokov od príchodu Slovákov – evanjelikov z „Dolnej zeme“ na Slovensko. Presídlenci prišli najmä z Pitvaroša, Slovenského Komlóša, Nadlaku a iných obcí v Maďarsku, neskôr i z Moravy, Lešti a Kšinnej.

 

Tibor Jančík | 8.10.2007

viac

Generálny biskup pokračoval v pastorálnych návštevách

V nedeľu 30. septembra sa generálny biskup Miloš Klátik cestou z posviacky materského pastoračného centra v Cirkevnom zbore ECAV v Rožňave zastavil v ďalších dvoch cirkevných zboroch v Gemerskom senioráte, a to s cieľom uskutočniť pastorálne rozhovory s tamojšími farármi a oboznámiť sa so životom im zverených cirkevných zborov. Boli to cirkevné zbory v Gemerskej Polome a v Rejdovej.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 4.10.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart