< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Generálny biskup na pastorálnych návštevách

V sobotu 29. septembra generálny biskup Miloš Klátik navštívil dva cirkevné zbory – cirkevný zbor v Dlhej Vsi (Gemerský seniorát) a cirkevný zbor v Tornali (Rimavský seniorát), kde uskutočnil pastorálne rozhovory s tamojšími farármi s cieľom mapovať situáciu v maďarsky hovoriacich cirkevných zboroch.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 3.10.2007

viac

Posviacka Materského centra Jochebed v Rožňave

Dňa 30. septembra 2007 sa v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku v Rožňave konali slávnostné služby Božie spojené s posviackou Materského centra Jochebed. Slávnostným kazateľom na týchto službách Božích bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Budovu Materského centra posvätila slovom Božím a modlitbou sestra seniorka Gemerského seniorátu Darina Basariková.

 

Ľubica Olejárová | 3.10.2007

viac

Zborové dni 2007 v Spišskej Novej Vsi

Zborové dni v CZ Spišská Nová Ves sa uskutočnil 15. – 16. septembra 2007. V sobotu sa konalo stretnutie spišskonovoveských evanjelikov na Čingove a v nedeľu slávnostné služby Božie slávnosť pri príležitosti ukončenia ďalšej etapy rekonštrukcie a zároveň 211. výročia posvätenia evanjelického chrámu Božieho v Spišskej Novej Vsi. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

 

Peter Klein, kaplán v Spišskej Novej Vsi | 2.10.2007

viac

Oslavy 159. výročia vzniku SNR v Myjave

Slávnostnými službami Božími v Ev. kostole a. v. v Myjave sa 16. septembra 2007 začali oslavy 159. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady (SNR), ktorá sa stala základom pre náš dnešný parlamentný systém. Zborový farár Samuel Mišiak vyzval prítomných, najmä mladých ľudí, aby nasledovali príklad štúrovcov, nebáli sa pravdy a nezabúdali na vieru otcov a reč matiek.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 2.10.2007

viac

Slávnosť posviacky kríža a inštalácia zborového farára

Dňa 23. septembra 2007 prežil CZ ECAV Bratislava radostné chvíle. Najprv o 9.30 hod. vo Veľkom kostole na Panenskej ulice bol bratom konseniorom Mgr. Borisom Mišinom do funkcie zborového farára inštalovaný brat Mgr. Martin Šefranko, ktorý prišiel do Bratislavy z Ružomberka.

 

Michal Zajden | 27.9.2007

viac

Výsledky volieb biskupa VD

Vo voľbách biskupa VD ECAV, ktoré sa konali v termínoch 8. a 16. septembra 2007, nebol zvolený ani jeden z kandidátov.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 26.9.2007

viac

Oslavy 200. výročia narodenia Samuela Godru

„Toto je deň, ktorý učinil Hospodin a preto jasajme a radujme sa v ňom!“ týmito slovami žalmistu privítal 26. augusta 2007 domáci zborový dozorca MUDr. Ján Pavlov hostí v Ev. a. v. chráme Božom v Stredných Plachtinciach na oslavách 200. výročia narodenia kňaza a spisovateľa Samuela Godru (pozri aj tu). Privítali sme u nás veriacich z jeho rodnej obce Bohunice, ako aj hostí z cirkevného zboru Devičany. V tento vzácny deň zavítal medzi nás brat generálny dozorca Pavel Delinga s manželkou.

 

Jaroslav Ďuriš | 13.9.2007

viac

V Smrečanoch si pripomenuli biskupa Čobrdu

Liptovský evanjelický horlivý muž, verný našej cirkvi i národu, znamenitý kazateľ a rečník, veľký biskup - taký bol Vladimír Pavel Čobrda (pozri tu), ktorého 40. výročie úmrtia si pripomenuli v nedeľu 2. septembra 2007 (presne v deň jeho smrti pred 40 rokmi) v cirkevnom zbore v Smrečanoch, kde pôsobil ako evanjelický farár. Slávnostným kazateľom Božieho slova bol...

 

-mk-  | 7.9.2007

viac

Za Hanou Ponickou

Málokedy v dejinách sa tak navidomoči zjaví a udrie zlo, ako práve 21. augusta 1968, v tom nezabudnuteľne surovom dni, ktorý kruto poznačil množstvo človečenských osudov v bývalom Československu i vo svete. Mimoriadne sa dotkol i života a diela odvážnej a statočnej slovenskej ženy - spisovateľky Hany Ponickej - a surovým tieňom sprevádzal jej neľahký životný údel. Tento deň, 21. august 2007, po 39-tich rokoch, opäť osudovo a symbolicky, definitívne a...

 

Miloš Kovačka | 6.9.2007

viac

Výročie posviacky kostola v Svätom Kríži

Dvadsiate piate výročie tretej posviacky premiestneného a obnoveného artikulárneho kostola si 26. augusta 2007 pripomenuli domáci viery v cirkevnom zbore v Svätom Kríži, kde sa chrám v súčasnosti nachádza. Pôvodne tento kostol postavili v obci Paludza (dnes zaliatej vodami Liptovskej Mary) v čase, keď šopronský snem povolil evanjelikom potláčaným pre vieru postaviť si aspoň drevené kostoly bez veže, stojace mimo mesta.

 

-mk-  | 6.9.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart