< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Zborový deň vo Dvorníkoch

Evanjelici z Dvorník privítali na zborovom dni 26. 8. 2012 bratov a sestry z Hontianskych Tesár, Dudiniec a Lišova. Tieto cirkevné zbory spravujú manželia Mária a Ľudovít Hroboňovci a raz v roku sa zvyknú spoločne stretnúť.

 

Mária Hroboňová, ev. farárka, Hont. Tesáre − Dvorníky | 17.9.2012

viac

Slávnosť posvätenia chrámu Božieho v Krnči

Pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu sa v 14. nedeľu po Svätej Trojici stretli bratia a sestry z CZ ECAV Nitrianska Streda v Ev. chráme Božom v Krnči, ktorý slávi už 42. výročie. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat biskup ZD Milan Krivda.

 

Radka Teleková, Krnča | 17.9.2012

viac

Najstaršia evanjelička v CZ Príbovce

Najstaršou členkou Cirkevného zboru ECAV Príbovce je babička Anna Kamienová, ktorá 14. 8. 2012 oslávila krásne životné jubileum − 102 rokov. V mene celého cirkevného zboru jej zablahoželala sestra farárka Zuzana Szabóová.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 16.9.2012

viac

Zborové dni 2012 v CZ Soľ

Od 31. 8. augusta do 2. septembra sa v našom cirkevnom zbore konali Zborové dni 2012. Ich mottom bol biblický verš z 1Kor 12, 27: „Vy spolu ste telo Kristovo a každý osve Jeho úd..."

 

Ľuboš Kubačka, zborový farár | 11.9.2012

viac

V Brezne si pripomenuli M. Rázusa

Cirkevný zbor v Brezne si na Kajúcu nedeľu pripomenul v evanjelickom chráme osobnosť evanjelického kňaza Martina Rázusa, politika, publicistu a dramatika. Od jeho úmrtia 8. 8. 1937 v Brezne uplynulo 75 rokov.

 

-mk-, EPST č. 36/2012 | 7.9.2012

viac

85. výročie posviacky kostola v Prievoze

V nedeľu 26. augusta si veriaci v Bratislave-Prievoze pripomínali pamiatku posvätenia svojho chrámu Božieho, ktorý slúži na Božiu oslavu už 85 rokov. Slávnostným kazateľom bol brat biskup ZD Milan Krivda.

 

Norbert Hajský, zborový farár | 3.9.2012

viac

Posviacka MaKovice a chaty Veronika

V cirkevnom zbore v Tisovci sa 18. augusta 2012 konala vzácna slávnosť. Posviacali sme cirkevné budovy, ktoré sa nám podarilo dokončiť a dať do užívania: centrum detí a mládeže MaKovica a chatu Veronika v Rejkove.

 

Cirkevníci CZ ECAV Tisovec | 22.8.2012

viac

Radosť z generálne opravených zvonov

Členovia evanjelického a. v. cirkevného zboru v Piešťanoch si v 9. nedeľu po Sv. Trojici − 5. augusta 2012 − na slávnostných službách Božích pripomenuli 107. výročie posvätenia chrámu Božieho. Zároveň sa konala posviacka generálne opravených zvonov.

 

Branislav Dolinský, zbor. farár, Matej Tóth, zbor. kronikár | 14.8.2012

viac

Sústredenie mužského spevokolu Záriečie

V dňoch 3. − 5. augusta 2012 Mužský spevácky zbor z cirkevného zboru v Záriečí z Turčianskeho seniorátu absolvoval víkendové sústredenie na Gemeri v obci Rejdová a zaspieval v CZ ECAV Mníšek.

 

Martin Melišík, kantor@zariecie.sk | 14.8.2012

viac

Výmena strechy na najväčšom drevenom kostole na Slovensku

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži v nasledujúcich týždňoch čakajú rozsiahle stavebné úpravy – oprava šindľovej strechy. Veriaci si tento rok pripomenú 30. výročie jeho prenesenia z obce Paludza. Slávnostné služby Božie sa budú konať v nedeľu 26. 8. 2012.

 

Daniel Baláž, zb. farár CZ Sv. Kríž – Lazisko | 13.8.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart