< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Pamiatke Martina Rázusa v Brezne

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Brezne si 19. augusta 2007 pripomenul na spomienkových službách Božích 70 rokov od smrti Martina Rázusa, evanjelického farára, básnika, spisovateľa a politika

 

Zuzana Maková | 5.9.2007

viac

Dištriktuálne a seniorálne stretnutie evanjelikov v Dobrej Nive – Podzámčoku

V sobotu 25. augusta 2007 sa pod Dobronivským hradom v Podzámčoku uskutočnilo Dištriktuálne a seniorálne stretnutie evanjelikov pri 480. výročí upálenia ľubietovských martýrov – učiteľa Gregoriho a evanjelického farára Filipa Nikolaiho. V prírodnom amfiteátri za pekného slnečného počasia spomínalo na týchto svedkov viery vyše osemsto evanjelikov. Stretnutie slávnostne otvorili predsedníctva cirkevných zborov Dobrá Niva, Ľubietová a Zvolen, starostovia obcí...

 

Jana Hudáková | 4.9.2007

viac

Spevokol Zvon vystúpil v Čachticiach

Počas spomienkových osláv 160. výročia IV. sednice spolku Tatrín, ktoré sa konali v Čachticiach v dňoch 11. a 12. augusta 2007, v sobotu 11. augusta 2007 slávnostne odhalili pamätnú tabuľu rodičom J. M. Hurbana. Na tejto slávnosti účinkoval zborový spevokol ZVON z Cirkevného zboru ECAV Trenčín.

 

Ján Bunčák | 28.8.2007

viac

Babinec má 600 rokov

V maličkej dedinke Babinec, ktorá je fíliou cirkevného zboru Kraskovo (Rimavský seniorát), sa 19. augusta 2007 uskutočnila milá slávnosť. Obec si počas troch dní pripomínala okrúhlych 600 rokov od svojej prvej písomnej zmienky. Oslavy vyvrcholili v nedeľu slávnostnými službami Božími, ktoré boli zároveň spojené s posviackou obnovenej fasády chrámu Božieho. Liturgiou poslúžil Mgr. Martin Riecky, administrátor cirkevného zboru, a diakon Ján Belica. Slávnostným...

 

Martin Riecky | 27.8.2007

viac

Kandidáti na dištriktuálneho biskupa sú známi

O biskupský stolec Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Prešove sa uchádzajú dvaja kandidáti - Katarína Hudáková a Slavomír Sabol. Členovia 131 cirkevných zborov v šiestich seniorátoch VD vyberú jedného z nich vo voľbách v dvoch vytýčených termínoch, a to 9. alebo 16. septembra. O jednom z týchto dvoch termínov sa rozhodnú v samotných cirkevných zboroch.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 13.8.2007

viac

Zo Sládkovičova do Pitvaroša

Členovia Evanjelického a. v. cirkevného zboru Sládkovičovo navštívili v dňoch 21. až 22. 7. 2007 svojich rodákov v Pitvaroši (Maďarsko). Malá, tichá a na pohľad príjemná dedinka Pitvaroš. Čo všetko si ona pamätá? Mnoho... Mnoho si však pamätajú i ľudia z cirkevného zboru v Sládkovičove, ktorí sa tam narodili a ktorí v tieto dni stáli opäť doma. Áno, tak sme nazvali naše putovanie v tieto teplé a slnečné dni: „Ideme z domu – domov“.

 

Andrea Lukačovská, zborová farárka  | 2.8.2007

viac

Brezová pod Bradlom - 7. nedeľa po Svätej Trojici

Uverejňujeme plné znenie kázne sestry farárky Mgr. Viery Mosnej z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Brezovej pod Bradlom, ktorá bola vo vysielaní Slovenského rozhlasu 22. júl 2007 omylom skrátená.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 30.7.2007

viac

Iliašovce – 80. výročia posvätenia chrámu Božieho

V 6. nedeľu po Svätej Trojici sa konali v Iliašovciach (Tatranský seniorát) slávnostné služby Božie pri príležitosti 80. výročia posvätenia chrámu Božieho. V ich úvode sestra dozorkyňa Ľudmila Fábryová privítala pozvaných hostí: brata generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou Oľgou Klátikovou, farárkou v Bratislave-Petržalke; Tibora Žiaka, ev. a. v. farára na dôchodku, ktorý iliašovský cirkevný zbor administroval 29 rokov; Jaroslava Matysa s manželkou, farára v Spišskej Novej Vsi; aj domácich veriacich.

 

Erika Hajníková, zborová farárka  | 27.7.2007

viac

Inštalácia v Horných Zeleniciach

Dňa 10. 6. 2007 sa v Horných Zeleniciach konala inštalačná slávnosť zborovej farárky Mgr. Lenky Sedláčkovej. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat biskup Mgr. Milan Krivda. Inštalujúcim vznešený brat senior Mgr. Miroslav Jäger. Inštalujúca si v príhovore privlastnila za cieľ služby citát z knihy EZ 34, 11 ako to, čo chce Pán Boh konať v cirkevnom zbore cez cirkevný zbor, ako aj cez ňu. Na to, aby sme mohli vyplniť Boží zámer s nami, musíme byť verní v...

 

-ls- | 26.7.2007

viac

Dištriktuálny deň ZD na Branči

Ani chladné a daždivé počasie 7. júla 2007 neodradilo vyše 1500 evanjelikov od účasti na slávnostných službách Božích na hrade Branč pri príležitosti spomienky na vierozvestov Cyrila a Metoda. Pri pamätníku martýrov evanjelickej cirkvi domáci farár Ľubomír Batka st. a dozorkyňa Alžbeta Černeková spolu so starostkou obce Podbranč Vierou Končitou pozdravili veriacich z Banskej Bystrice, zo Zvolena, z Hontu, Dudiniec, Modry, Trnavy a mnohých iných zborov Myjavského, Bratislavského a Považského seniorátu.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 19.7.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart