< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Dištriktuálny deň Východného dištriktu

Stránky mnohých sekulárnych časopisov zapĺňajú informácie zo života slávnych ľudí, ktorí sú síce populárnymi alebo uznávanými, no napriek tomu sa necítia naplnení a ich existencia sa im nejaví zmysluplnou. No nielen slávni, ale i obyčajní ľudia bežných rodín môžu žiť prázdne, i keď možno prácou vyťažené životy, pokiaľ nevedia, že život je Božím darom. V tohtoročnej téme 11. dištriktuálneho dňa Východného dištriktu ECAV (23. jún, Liptovský...

 

-mk- | 18.7.2007

viac

„Zlatá konfirmácia“ v Lazoch pod Makytou

V 2. nedeľu po Svätej Trojici Trojici, t. j. 17. júna 2007, prežívali makytskolazianski evanjelici radostnú a požehnanú slávnosť „zlatej konfirmácie“. Pred 50-timi rokmi - 28. apríla 1957 - viedol vtedajší zborový farár Ján Lacko 31 mladých ľudí do chrámu Božieho.

 

Júlia Michňová | 17.7.2007

viac

Jubileum Nadácie Jana Amosa Komenského

V rámci slávnostných služieb Božích sa 17. júna 2007 v evanjelickom chráme Božom v Žiline uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 15. výročia činnosti Nadácie Jana Amosa Komenského. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 29.6.2007

viac

Seniorálne stretnutie žien v Pukanci

V nedeľu 17. júna 2007 popoludní nastalo v cirkevnom zbore Pukanec skutočné „súženie“. Uskutočnilo sa tu totiž Seniorálne stretnutie žien Dunajsko-nitrianskeho seniorátu (SEŽ DNS). Hlavná téma stretnutia znela: Evanjelické ženy v slovenskej literatúre. Prítomných privítal zborový dozorca Ing. Ján Rievaj a brat farár Mgr. Vladimír Kunovský. Prihovorila sa aj starostka obce Pukanec Jana Bahnová. Históriu cirkevného zboru priblížil brat poddozorca Ján Brnák a napokon, keďže stretnutie sa konalo v ZŠ, prácu a činnosť školy predstavil jej riaditeľ Mgr. Dušan Bahna.

 

Vladimír Kunovský, ev. a. v. farár, Pukanec | 29.6.2007

viac

Posvätili zborový dom a faru Eben – Ézer

Počas slávnostných služieb Božích 23. júna 2007 v Novom Smokovci sa uskutočnila posviacka novopostaveného zborového domu a fary pri miestnom evanjelickom kostole. Fara so zborovým domom dostala názov Eben-Ézer, čo v hebrejčine znamená „kameň, ktorý pomáha“.

 

Daniel Baláž, študent EBF UK | 28.6.2007

viac

Biskup už aj na východe!

Hoci náš východný dištrikt zatiaľ ešte svojho biskupa nemá, my farári v Košickom senioráte sme sa v druhý júnový pondelok, teda 11. 6. 2007, stretli v Cirkevnom zbore a. v. v Gelnici s generálnym biskupom našej cirkvi Milošom Klátikom, a to na seniorálnej pastorálnej konferencii.

 

Ilona Bázliková, námestná farárka, Krompachy | 27.6.2007

viac

Hurbanovu sieň NR SR otváral spevácky zbor CZ Trenčín

Slávnostné otvorenie Hurbanovej siene v Národnej rade Slovenskej republiky v Bratislave sa konalo 20. júna 2007 pri príležitosti dokončenia prvej etapy obsahového a výtvarného stvárnenia budovy NR SR a v rámci Roka J. M. Hurbana. Uskutočnil ho predseda NR SR Pavol Paška. Za ECAV sa na podujatí zúčastnil dozorca Západného dištriktu ECAV Mgr. Vladimír Daniš. V programe na pozvanie NR SR účinkoval spevácky zbor ZVON z Cirkevného zboru ECAV v Trenčíne.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 27.6.2007

viac

Cirkevný zbor v Rožňave

Trochu netradičným spôsobom sme v našom rožňavskom cirkevnom zbore ukončili cyklus pravidelných štvrtkových biblických hodín. Celý rok nám biblické štúdium na týchto podvečerných stretnutiach pomáhali poznávaním Pána Boha a Jeho milosti pre nás. Biblické hodiny nás motivovali k službe blížnemu a prebúdzali v nás lásku k cirkvi a nášmu cirkevnému zboru. Pod vedením brata zborového farára Jerguša Olejára a sestry farárky Ľubice Olejárovej sme rástli na modlitbách, v spoločenstve veriacich a v osobnom zbožnom živote veriaceho človeka.

 

Ing. Ján Štefan, dozorca CZ Rožňava | 27.6.2007

viac

Závada si pripomenula rod Bazovských

V nedeľu Svätej Trojice 3. júna 2007 sa v cirkevnom zbore v Závade v Novohrade konali na službách Božích Dni A. H. Škultétyho 2007, toho roku zamerané na rod Bazovských. Národovci, pedagógovia, publicisti a maliar pôsobili v 19. a začiatkom 20. storočia v obci Závada a Koloman Bazovský sa 28. februára 1866 v obci aj narodil.

 

Mgr. Zuzana Szaboová | 27.6.2007

viac

Starší členovia zboru spoznávajú iné zbory

Cirkevný zbor v Bratislave-Petržalke a Petržalská evanjelická diakonia usporiadali 9. júna 2007 tradičný autobusový výlet pre starších členov zboru do Považskej Bystrice, Púchova, Záriečia a do Lazov pod Makytou. Sestra farárka Oľga Klátiková privítala všetkých účastníkov a o požehnanie podujatia sa pomodlil brat farár Ivan Rubaninský. Aby cesta rýchlejšie ubiehala, sestra farárka nám prečítala stať z knižky Tesnou bránou. K tomu sme si zaspievali zo „spevníčka“, ktorý pre nás pripravila na túto príležitosť. Ešte sme ho viackrát využili, lebo v každom navštívenom kostole sme si z neho zaspievali za organového sprievodu brata Miloša Matejku, jedného z petržalských kantorov.

 

Štefan Škoda | 26.6.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart