< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Spevokol ZVON z Trenčína v Békéscsabe

Spevokol ZVON z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Trenčíne sa v dňoch 22. – 24. júna 2007 zúčastnil na medzinárodnom festivale zborového spevu Sándora Erkela v Békéscsabe (Maďarsko). Okrem neho tam vystupovali ďalšie spevokoly z Galanty, Poľska a Békéscsaby. Dlhotrvajúci a skandovaný potlesk bol pre členov nášho spevokolu veľkou odmenou za ich doterajšiu usilovnú prácu a povzbudením do ďalších nácvikov. Dve vystúpenia v najväčšom evanjelickom chráme v strednej Európe (v piatok v rámci festivalu a v nedeľu na službách Božích) sa stali pre nich nezabudnuteľným zážitkom.

 

Mgr. Ján Bunčák | 26.6.2007

viac

80. výročie posvätenia chrámu vo Veľkom Folkmare

Členovia dcérocirkvi vo Veľkom Folkmare Evanjelického a. v. cirkevného zboru so sídlom v Gelnici si v druhú júnovú nedeľu pripomenuli 80. výročie posvätenia chrámu. Pri tejto príležitosti boli na slávnostných službách Božích účastní viacerí významní hostia, medzi nimi aj generálny biskup ECAV na Slovensku brat Mgr. Miloš Klátik, PhD., a brat farár Mgr. Michal Hreško s manželkou. Generálny biskup poslúžil aj slávnostnou kázňou, základ ktorej tvoril text z 1. listu apoštola Petra, 2. kapitola, verše 3 - 4.

 

Ing. Róbert Grega, PhD. | 26.6.2007

viac

Z aktivít Gemerského seniorátu

V cirkevnom zbore vo Vlachove sa v krátkom čase uskutočnili dve dôležité udalosti. Tou prvou bola prehliadka spevokolov z cirkevných zborov Gemerského seniorátu 17. júna 2007. Na prehliadke sa zúčastnilo 12 spevokolov z Gemera a jeden hosťujúci spevokol z cirkevného zboru Marhaň zo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Tento spevokol poslúžil dvomi piesňami aj na bohoslužbách v Dobšinej, vo Vlachove a v Gočove. Zvesťou Božieho slova nám poslúžil brat farár...

 

Martina Gdovinová, zborová farárka, Vlachovo | 25.6.2007

viac

Vo východnom dištrikte budú opäť voliť biskupa

Biskupa VD ECAV na Slovensku budú voliť členovia 131 cirkevných zborov v šiestich seniorátoch v septembri. Od júna 2006 pôjde už o štvrtý volebný akt. Voľby sa budú konať v dvoch termínoch vytýčených presbyterstvom VD ECAV, a to 9. alebo 16. septembra 2007; výber termínu závisí rozhodnutia samotných cirkevných zborov, informoval tajomník biskupa VD ECAV so sídlom v Prešove Karol Verčimák.

 

Tlačové oddelenie GBÚ podľa správy TASR | 13.6.2007

viac

Prehliadka spevokolov Považského seniorátu

Dňa 10. júna 2007 sa konala v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Adamovských Kochanovciach prehliadka spevokolov Považského seniorátu. Zúčastnilo sa na ňom 13 spevokolov z cirkevných zborov Adamovské Kochanovce, Uhrovec, Bánovce-Horné Ozorovce, Trenčín, Kšinná, Trenčianske Stankovce, Lubina, Stará Turá, Podlužany, Nové Mesto nad Váhom, Krnča, Nitrianska Streda. Zvláštnym a milým hosťom bol spevokol z cirkevného zboru Košice.

 

Mgr. Emília Völgyiová | 13.6.2007

viac

Župné oslavy 190. výročia narodenia J. M. Hurbana

V Hlbokom sa 9. a 10. júna 2007 konali Župné oslavy 190. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Kým prvý deň bol viac spoločenský, druhý bol predovšetkým duchovný. Začal sa spomienkovými bohoslužbami, na ktorých bol slávnostným kazateľom brat Igor Kišš. Kázal na text R 8, 9 - 12. Vo svojej pútavej kázni povedal i to, že Pán Boh občas dáva ľuďom mužov - hrdinov, aby za nich bojovali. K takýmto mužom zaradil i ThDr. J. M. Hurbana. V závere povedal, že mu...

 

Oľga Zlochová | 13.6.2007

viac

Hrochotskí evanjelici spomínali na svojich predkov

V Hrochoti si na prvú slávnosť svätodušnú v nedeľu 27. mája 2007 pripomenuli významné výročia svojich predkov a dejateľov evanjelickej cirkvi. Uplynulo 160 rokov (23. 5. 1847) od zvolenia Andreja Braxatorisa za dušpastiera hrochotského evanjelického cirkevného zboru a 450 rokov od narodenia hrochotského rodáka Izáka Abrahamidesa Hrochotského, ktorý bol jedným z prvých superintendentov našej cirkvi. Táto spomienka niesla názov Slávnosť pod lipami.

 

šs | 13.6.2007

viac

Oslavy v Hontianskych Tesároch

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Braxatorisa, evanjelického farára, básnika, prekladateľa a cirkevného spisovateľa (pozri tu) , sa v Ev. a. v. kostole v Hontianskych Tesároch 3. júna 2007 konali slávnostné služby Božie, na ktorých ako slávnostného kazateľa privítali brata generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika. Súčasťou služieb Božích bolo pásmo o živote a diele Karola Braxatorisa.

 

Edita Sabolíková | 10.6.2007

viac

Človek v tiesni - predsa v piesni

Zástupcovia CZ ECAV Lazy pod Makytou spolu s ďalšími účastníkmi si v plne obsadenej sále Poetického štúdia Domu kultúry na Kramároch v Bratislave 23. apríla pripomenuli 150. výročie narodenia básnika a národovca - rodáka z Lazov - Pavla Kokeša Kyčerského. Mottom večera bolo: Pokora, skromnosť znamená veľkosť ducha.

 

Peter Fabok | 6.6.2007

viac

Inštalácia Vladimíra Kmošenu a Gabriely Kmošenovej

Slávnosť inštalácie zborového farára Vladimíra Kmošenu a zborovej farárky Gabriely Kmošenovej sa konala 20. mája 2007 v Kostole Svätej Trojice Ev. a. v. cirkevného zboru v Bratislave-Petržalke. Stali sa tak 24. a 25. inštalovanými ev. farármi v Petržalke od konca 17. storočia, resp. 8. a 9. slovenskými farármi pôsobiacimi v tomto zbore.

 

Edita Sabolíková | 31.5.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart