< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Pietna spomienka v Košariskách

Výročie 88. rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika sme si pripomenuli v jeho rodných Košariskách a pri mohyle na vrchu Bradlo vo štvrtok 3. mája 2007. Zúčastnili sa na nich brat biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda a brat dozorca Západného dištriktu ECAV Vladimír Daniš, senior Myjavského seniorátu Samuel Mišiak, sestry farárky Viera Mosná, Monika Černeková a bratia farári konsenior Juraj Šefčík a Ján Zemánek, vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič, veľvyslanec Českej republiky a Francúzska, ďalší predstavitelia štátnej a verejnej správy a iní účastníci.

 

Zuzana Durcová, ev. a. v. farárka | 28.5.2007

viac

Dozorcu Západného dištriktu ECAV prijali v Bruseli

Dozorca Západného dištriktu brat Vladimír Daniš v dňoch 8. – 9. mája 2007 ako člen mládežníckeho spevokolu ECHO z Bratislavy vystúpil v Bruseli na koncerte usporiadanom na oslavu 3. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo aj jeho neoficiálne prijatie u nášho komisára v EÚ a veľvyslanca Slovenskej republiky v Belgicku Mariána Ševčoviča.

 

Edita Sabolíková | 28.5.2007

viac

SPK Rimavského seniorátu bola v Babinci

Duchovní z Rimavského seniorátu sa 17. mája 2007 stretli na svojom pravidelnom mesačnom zasadnutí seniorálnej pastorálnej konferencie. Toto zasadnutie bolo veľmi vzácne, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Stretnutie sa uskutočnilo na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo, a zároveň bolo vzácne aj tým, že prvýkrát v histórii sa farári Rimavského seniorátu stretli práve v tejto malej dedinke. Do tretice bolo zasadnutie SPK vzácne aj skutočnosťou, že sa na ňom tiež prvý raz v histórii zúčastnil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Martin Riecky | 24.5.2007

viac

Inštalácia v Devičanoch

V Ev. a. v. chráme Božom v Devičanoch sa 13. mája 2007 konali slávnostné služby Božie, na ktorých bola za zborovú farárku inštalovaná sestra Anna Ľachká, dovtedajšia námestná farárka v Devičanoch. Inštaloval ju brat senior Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Ivan Eľko, pričom mu asistovali bratia farári Pavel Melicherčík, žemberovský farár, a Ján Ľachký, bohunický a drženický farár. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Sabolíková | 22.5.2007

viac

Spomienkové stretnutie v obci Kráľ

Miestny odbor Matice slovenskej v Králi, Evanjelický a. v. cirkevný zbor Tornaľa – dcérocirkev Kráľ a ďalší organizátori usporiadali 28. apríla 2007 v obci Kráľ (okres Rimavská Sobota) krásne spomienkové stretnutie Návraty, spomienky – hľadanie 2007 pri príležitosti 60. výročia návratu Slovákov z Nového Klenovca (Ukrajina) do vlasti.

 

Michal Gubo, zborový farár CZ Tornaľa | 22.5.2007

viac

200. výročie narodenia brezovského organára Martina Šaška

Na spomienke k 200. výročiu narodenia brezovského organára a národovca Martina Šaška (pozri tu), ktorá sa konala 28. a 29. apríla 2007 v Brezovej pod Bradlom, sa zúčastnili nielen veriaci z Brezovej, ale aj ich priatelia z Kolárova a z Poľného Berinčoku v Maďarsku, kde v evanjelickom kostole tiež majú Šaškov organ, a to z roku 1859. V Ev. a. v. kostole v Brezovej pod Bradlom sa nachádza Šaškovo prvé dielo – organ z roku 1834.

 

Viera Mosná, ev. a. v. farárka | 15.5.2007

viac

Zasadal dištriktuálny konvent ZD ECAV

Úvodnou pobožnosťou poslúžil zástupca biskupa ZD ECAV Jaroslav Ďuriš, senior Novohradského seniorátu ECAV na text 2.Kor.12,7-10, „… lebo moja moc sa v slabosti dokonáva…“ K prítomným sa prihovoril domáci brat dozorca a primátor Bánoviec nad Bebravou. Konvent sa konal 5.mája 2007 podľa schváleného programu. Počet delegátov, členov predsedníctiev seniorátov a členov dištriktuálneho presbyterstva bol 55, čo predstavuje 85,9 % s hlasovacím právom.

 

- AB - | 11.5.2007

viac

Voľby biskupa VD ECAV

Podľa informácií, ktoré Generálnemu biskupskému úradu ECAV v Bratislave poskytol Dušan Havrila, predseda sčítacej komisie pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ani v druhom kole volieb nedostal žiaden z kandidátov potrebný počet hlasov k zvoleniu za biskupa.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 30.4.2007

viac

Stretnutie kaplánov Západného dištriktu

Dňa 13. apríla 2007 sa v budove BÚ ZD vo Zvolene stretlo 13 mladých kaplánov zo západného dištriktu. Po milom privítaní brata generálneho biskupa Mgr. Miloša Klátika a brata dištriktuálneho biskupa Mgr. Milana Krivdu si mladí kapláni zaspievali pieseň a boli povzbudení a posilnení modlitbou a krátkou pobožnosťou od brata dištriktuálneho biskupa. Pri príjemnej atmosfére nasledovalo predstavenie 13 kaplánov. Každý jeden z nás povedal v ktorom cirkevnom zbore...

 

Erika Hlačoková | 20.4.2007

viac

Konvent Bratislavského seniorátu v Modre

Konvent Bratislavského seniorátu sa konal v Ev. a. v. kostole v Modre v sobotu 31. marca. Začal sa službami Božími, na ktorých liturgoval senior Bratislavského senioráru ECAV Miroslav Jäger; spoluliturgovali E. Hlačoková, T. Jančík, Š. Jahelka, M. Čop, V. Kmošena, G. Kmošenová, T. Molnár a L. Kusendová. Kázňou slova Božieho poslúžil Jaroslav Mlynár. Súčasťou služieb Božích bola aj spoveď a prijímanie sviatosti Večere Pánovej.

 

-es- | 10.4.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart