< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | >

Nové voľby vo Východnom dištrikte ECAV na Slovensku

Prešov 9. februára (TASR) - Biskupa Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (VD ECAV) na Slovensku budú voliť členovia 131 cirkevných zborov (CZ) v šiestich seniorátoch v apríli. Od júna 2006 pôjde už o tretí volebný akt. O voľbách v dvoch presbyterstvom VD ECAV vytýčených termínoch 15. alebo 22. apríla môžu rozhodnúť v samotných CZ.

 

TASR | 11.2.2007

viac

5. výročia posvätenia chrámu v Trebišove 21. 1. 2007

V nedeľu 21. januára 2007 sa v Trebišove konala milá slávnosť 5. výročia posvätenia evanjelického chrámu Božieho. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili predstavitelia ECAV na Slovensko generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga.

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 24.1.2007

viac

Vandali v Devičanoch poškodili i hrob rodiny Delingovcov

DEVIČANY – Aj hrob starých rodičov Pavla Delingu, generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku poškodili v obci Devičany pravdepodobne v noci z 2. na 3. januára 2007 zatiaľ neznámi vandali, ktorí sa pokúsili náhrobníky na Delingovie hroboch tak ako takmer dve desiatky ďalších, vyvrátiť zo základov.

 

Eva Bombová | 5.1.2007

viac

Kandidátmi na biskupa VD ECAV D. Cina a J. Matys

Prešov - Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Východného dištriktu ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí dňa 14.12. 2006 prijala nomináciu na voľbu biskupov VD ECAV a to Dušana Cinu, Vladimíra Ferenčíka, Samuela Linkescha a Jaroslava Matysa. Z uvedených evanjelických farárov, pôsobiacich v cirkevných zboroch vo Východnom dištrikte ECAV kandidovala: Dušana Cinu, zborového farára z Kukovej v Šarišsko- zemplínskom senioráte a Jaroslava Matysa,...

 

Eva Bombová | 15.12.2006

viac

V Košickom senioráte zvolili seniora i dozorcu

Košice – V Košickom senioráte skončil v nedeľu, dňa 19. novembra 2006 seriál volebných konventov, na ktorých v predošlých kolách nevzišiel z rozhodovania členov cirkevných zborov úspešne žiaden kandidát na funkciu seniora. Nové voľby už výsledok priniesli – Ján Hruška, zborový farár z Vyšnej Kamenice, kandidujúci na funkciu seniora Košického seniorátu dostal 86,13 percent hlasov a Imrich Lukáč, zborový dozorca z cirkevného zboru v Opinej,...

 

Eva Bombová | 21.11.2006

viac

V Prešove zasadalo dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV

Prešov – Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (ECAV) vzalo na svojom zasadnutí v Prešove dňa 11. novembra 2006 na vedomie abdikáciu, ktorú v liste zaslal Mgr. Igor Mišina, biskup Východného dištriktu ECAV. Ako príčinu abdikácie uviedol zdravotné dôvody. Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na základe abdikácie biskupa Mišinu vyhlásilo voľby nového biskupa VD ECAV. Nominačný výbor...

 

Eva Bombová | 13.11.2006

viac

Igor Mišina, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku abdikoval

Prešov - Mgr. Igor Mišina, biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku abdikoval na svoju funkciu. „V abdikačnom liste biskup Mišina udal ako príčinu svojej abdikácie zdravotné dôvody. Oficiálne sa bude obsahom jeho listu na zasadnutí v sobotu, dňa 11. novembra 2006 v Prešove zaoberať dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré potom, ako vezme abdikačný list na vedomie, vyhlási nové voľby...

 

Eva Bombová | 8.11.2006

viac

V Žiari nad Hronom základný kameň pre evanjelický kostol

Žiar nad Hronom – K Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku sa v meste Žiar nad Hronom prihlásilo pri poslednom sčítaní vyše 600 jeho obyvateľov. „Žiar nad Hronom je fíliou evanjelického cirkevného zboru Kremnica. Už roky však prejavujú Žiarania veľkú túžbu postaviť kostol. Miestom, kde sa stretávame na službách Božích v tomto meste je bývalý dom osvety,“ povedal Ján Ondrejčin, zborový farár z cirkevného zboru Kremnica vo Zvolenskom senioráte.

 

Eva Bombová | 24.10.2006

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart