< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Z dištriktuálneho dňa Východného dištriktu

Tohtoročný 16. dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa konal 22. júla 2012 na zimnom štadióne v Bardejove. Podujatie s ústrednou myšlienkou „Sila nádeje“ si nedalo ujsť cca 3 500 ľudí z rôznych končín dištriktu.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 12.8.2012

viac

Plač i úsmev na duši v Mor. Lieskovom

75. výročie úmrtia Martina Rázusa si pripomenuli aj evanjelici v Moravskom Lieskovom v 9. nedeľu po Svätej Trojici 5. augusta 2012. Zvesťou slova Božieho, ako i popoludňajšou prednáškou poslúžil ThDr. Ivan Tóth.

 

Peter Maca, zborový farár | 8.8.2012

viac

V Iži posvätili nový Boží chrám

Posviacku nového evanjelického kostola v Iži 16. júna 2012 vykonal biskup Západného dištriktu Milan Krivda. Kazateľom Božieho slova bol farár Radoslav Danko, ktorý bol v čase začiatku stavby farárom matkocirkvi v Komárne.

 

Zuzana Zimániová, EPST č. 30 - 2012 | 6.8.2012

viac

Výskumy v Rimavskom Brezove

Rimavskobrezovský kostol je už šiesty rok v rukách odborníkov z oblasti reštaurátorstva, kunsthistórie, dendrológie a archeológie a vydal mnoho tajomstiev – pôvodnú sedemstoročnú kamennú podlahu, latinský nápis z poreformačného obdobia na víťaznom oblúku, vzácne fresky a latinský nápis s datovaním na predele barokového oltára.

 

Janka Miháliková, Rim. Brezovo, Rim. Baňa | 2.8.2012

viac

Slovensko-srbský letný biblický tábor

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Podlužany v spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku zorganizoval v dňoch 15. − 21. júla 2012 v Janoškovom dome misijný tábor pre deti z Kovačice.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, Podlužany  | 1.8.2012

viac

Spoločná grilovačka v Hrachove

Kňazi Rimavského seniorátu sa stretli na spoločnej grilovačke. Vzájomné upevňovanie vzťahov, rozhovory, piesne, delenie sa s radosťami aj problémami v cirkevných zboroch boli obsahom neformálneho stretnutia. „A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom.“ Žid 10, 24

 

Janka Miháliková, zborová farárka, Rim. Brezovo | 1.8.2012

viac

Modlitebné spoločenstvo v Rimave

Bratia farári a sestry farárky z Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku sa už sedem rokov každý utorok stretávajú na spoločných modlitbách.

 

Janka Miháliková, ev. farárka | 1.8.2012

viac

Zborový deň v CZ ECAV Martin

V cirkevnom zbore v Martine 8. júla 2012 usporiadali zborový deň na tému Cirkev ako duchovný dom a domov. Začal sa službami Božími na Memorandovom námestí, ktoré boli začlenené aj do programu Národných matičných slávností v Martine.

 

Hedwiga Hennelová, Martin  | 19.7.2012

viac

V Sáse k 680. výročiu obce

Slávnostné služby Božie z príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Sása sa konali 15. júla 2012 v Ev. a. v. kostole v Sáse. Zvesťou slova Božieho na nich poslúžil biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda.

 

Elena Fujeríková, zborová farárka, Sása  | 18.7.2012

viac

Vision Slovakia 2012 v Príbovciach

Dňa 6. 7. 2012 bol ukončený 4. ročník týždňového letného kurzu anglického jazyka, ktorý v evanjelickom cirkevnom zbore v Príbovciach organizujeme spoločne s našimi partnermi z partnerských cirkevných zborov zo Severnej Dakoty pod vedením Graiga a Julie Johnsonovsov, rev. Brucea Volda a Coreya Bjertnessa.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 17.7.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart