< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Dištriktuálny deň Západného dištriktu na hrade Branč 2012

Už tradične sa každý rok na sviatok Cyrila a Metoda 5. júla konal Dištriktuálny deň Západného dištriktu na hrade Branč. Podujatie pripravil Biskupský úrad ZD ECAV vo Zvolene v spolupráci s Myjavským seniorátom a CZ Sobotište.

 

Martina Krivdová, vmv@ecav.sk | 12.7.2012

viac

Športový deň v Sládkovičove

Tretí ročník športového dňa na fare v Sládkovičove sa konal 9. júna 2012. V tento deň sa nás stretlo spolu 63 členov zboru, z toho 33 detí. Začali sme v sobotu o 13.00 hod. v chráme Božom piesňou Je veľký náš Boh…

 

Zuzana Kovácsová, Sládkovičovo | 8.7.2012

viac

Misijné večery a posviacka zborového domu v Párnici

V dňoch od 28. do 30. júna 2012 sa v Cirkevnom zbore ECAV Párnica uskutočnili Misijné večery ako príprava na posviacku nového zborového domu, ktorý v Párnici začali stavať v roku 2008. Témou týchto večerou bolo: Budujme sa v duchovný dom!

 

Marián Grega, zborový farár, Párnica | 8.7.2012

viac

Partnerská návšteva v Necpaloch

V nedeľu 24. júna 2012 sa konal autobusový zájazd z CZ Lazy pod Makytou do CZ Necpaly. Zúčastnili sme sa na mládežníckych službách Božích konaných pri príležitosti záveru školského roka.

 

Peter Fabok, zborový farár, Lazy pod Makytou | 1.7.2012

viac

Druhá trojičná nedeľa v Ratkovej

V Ev. a. v. chráme Božom v Ratkovej sa 17. júna 2012 konali slávnostné služby Božie, ktoré liturgoval konsenior Gemerského seniorátu Dušan Hrivnak. Slovom Božím poslúžila administrátorka cirkevného zboru v Ratkovej Adriana Hrivnaková. Jej kázeň bola adresovaná učiteľom, rodičom a, samozrejme, žiakom.

 

Daniela Baranová, Ratková | 26.6.2012

viac

Slávnosti v Považskej Bystrici

V Považskej Bystrici sa druhú nedeľu po Sv. Trojici 17. 6. 2012 zišli veriaci k oslave Božej z viacerých dôvodov. Konala sa slávnosť konfirmácie, pripomenuli sme si aj Nedeľu diakonie a otvorili sme zrekonštruované priestory v suteréne kostola, ktoré budú slúžiť pre detskú besiedku, mládež a v budúcnosti ako diakonický stacionár na zborové aktivity.

 

Ľubica Juríčková, zborová poddozorkyňa | 18.6.2012

viac

V Mor. Lieskovom zasadili strom reformácie

1. nedeľa po Sv. Trojici 10. júna 2012 bola pre evanjelický CZ Moravské Lieskové zvlášť slávnostná. Konala sa dlho očakávaná posviacka generálne opravenej fary, na ktorej bol slávnostným kazateľom biskup ZD ECAV Milan Krivda. Odhalili aj pamätnú tabuľu a zasadili strom reformácie.

 

Dušan Miko, zborový dozorca  | 13.6.2012

viac

Spevokoly BAS sa stretli v Dúbravke

Spevokoly Bratislavského seniorátu sa v tomto roku stretli v Bratislave – v dcérocirkvi Dúbravka v nedeľu 10. júna 2012 o 15.00 hod. Stretnutie uviedol domáci brat farár Ján Hroboň; medzi piesňami sa prihovoril aj senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina.

 

Tibor Jančík, zborový farár, Senec | 13.6.2012

viac

Zlatí konfirmandi v Príbovciach

Ešte sme nezabudli na konfirmáciu mládeže, ktorá sa konala na Sviatok Svätej Trojice v Ev. a. v. kostole v Príbovciach, a už je tu opäť konfirmácia. Tentoraz je to „zlatá konfirmácia“. Jubilujúci konfirmandi sa stretli 10. 6. 2012 na prekrásnej jubilejnej slávnosti po 50 rokoch.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 12.6.2012

viac

Stretnutie rodákov v Cerovinách

Na Sviatok Svätej Trojice 3. júna 2012 sa v Cerovinách konali služby Božie spojené so stretnutím rodákov pri príležitosti 100. výročia osídľovania Cerovín (predtým Caroviny), odhalením pamätnej tabule a zasadením stromu reformácie.

 

Eva Mažárová, Nové Sady | 11.6.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart