< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Konfirmácia detí v Príbovciach

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach už tradične na Sviatok Svätej Trojice, čo tento rok pripadlo na 3. júna 2012, svoju krstnú zmluvu potvrdilo sedem konfirmandov, ktorých do slávnostne vyzdobeného chrámu viedli Marek Szabó a Zuzana Szabóová.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 11.6.2012

viac

Noc kostolov v Bzinciach

Do projektu Noc kostolov 2012 za zapojil aj evanjelický cirkevný zbor v Bzinciach pod Javorinou, ktorý do programu začlenil okrem iného aj prehliadku veže a vežových hodín.

 

Iveta Kosečková, zborová farárka | 5.6.2012

viac

20. výročie posvätenia chrámu Dohňany-Zbora

20. mája si veriaci v Zbore slávnostnými službami Božími pripomenuli 20. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho. Zbora je miestnou časťou Dohnian a filiálkou cirkevného zboru Záriečie. Slávnostným kazateľom bol dôstojný Slavomír Sabol.

 

Martin Melišík, kantor@zariecie.sk  | 4.6.2012

viac

Deň matiek v Prievidzi

Dňa 20. mája 2012 sme sa stretli v prievidzskom kostole, aby sme si spoločne pri Božom slove, piesňach a modlitbách pripomenuli Deň matiek.

 

Iveta Krpelanová, Prievidza | 4.6.2012

viac

Noc kostolov v Pondelku

Pri takejto príležitosti sa veriaci v CZ Pondelok-Hrnčiarska Ves (NOS) stretli prvý raz. Prvý júnový večer každého obohatil. Do tmy svietili svetlá kostola. Nech On svieti nielen v našich kostoloch, ale nech je Svetlom v našom každodennom živote!

 

Milica Jozafová, Pondelok | 4.6.2012

viac

Úvod presbyterov v Devičí

Služby Božie v Nedeľu po Vstúpení boli pre niektorých v CZ Devičie výnimočnými a iste aj nezabudnuteľnými. Skladalo na nich sľub 10 nových presbyterov a presbyteriek, z ktorých predtým ani jeden nezastával funkciu presbytera v tomto cirkevnom zbore.

 

K. Kmecová, administrátorka CZ Devičie | 3.6.2012

viac

Slávnosť v Pliešovciach a Zaježovej

Druhá májová nedeľa v CZ v Pliešovciach bola výnimočnou nedeľou. V rámci hlavných služieb Božích sa konali dve slávnosti. Prvá bola venovaná mamám a starým mamám pri ich sviatku; potom nasledoval úvod presbyterov do ich zborových funkcií.

 

K. Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 3.6.2012

viac

20. výročie posvätenia kostolov v Matúškove a Galante

V nedeľu 27. mája 2012 si galantský cirkevný zbor pripomenul 20. výročie posviacky svojich kostolov v Matúškove a Galante. Tak ako pred dvadsiatimi rokmi, tak aj teraz boli slávnosti na svätodušnú nedeľu, doobeda o 11.00 hodine v Matúškove a poobede o 14.00 hodine v Galante.

 

Ľuboš Vontorčík, zb. kaplán, Galanta | 1.6.2012

viac

Inštalácia predsedníctva Novohradského seniorátu

Dňa 26. mája 2012 sa v chráme Božom v Lučenci konal seniorálny konvent Novohradského seniorátu ZD ECAV, na ktorom dôstojný brat biskup ZD Mgr. Milan Krivda vykonal slávnostnú inštaláciu novozvoleného predsedníctva NOS - seniora Mgr. Ivana Muchu a seniorálneho dozorcu Ing. Jána Dobšinského.

 

Ivan Mucha, senior NOS | 29.5.2012

viac

Stetnutie Novoklenovčanov v Králi

V obci Kráľ sa 12. mája 2012 uskutočnilo spomienkové stretnutie rodákov – Novoklenovčanov. Zorganizovali ho Miestny odbor Matice slovenskej v Králi a dcérocirkev Kráľ – Abovce z CZ ECAV Tornaľa pri príležitosti 65. výročia návratu Novoklenovčanov do vlasti otcov - na Slovensko.

 

Ing. Zuzana Hrušková, Král | 23.5.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart