< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Požehnané stretnutie spevokolov TUS

Nedeľa Cantate 6. mája 2012 bola aj pre viaceré cirkevné zbory Turčianskeho seniorátu nedeľou sakrálneho spevu. Na tradičnej prehliadke spevokolov, ktorá sa po prvýkrát konala v CZ Turany, sa zúčastnilo 13 spevokolov.

 

Martin Vargovčák, zborový farár CZ Turany | 15.5.2012

viac

Pietna spomienka na Petra Škodáčka

V Košťanoch nad Turcom si v sobotu 12. 5. 2012 na pietnej spomienke na cintoríne členovia CZ ECAV Príbovce, zástupcovia miestnej samosprávy v Košťanoch nad Turcom a príbuzní pripomenuli evanjelického farára Petra Škodáčka pri 100. výročí jeho narodenia.

 

Ľubomír Žila, Príbovce  | 15.5.2012

viac

Strom reformácie v Lazoch pod Makytou

Nedeľa 6. mája 2012 bude v pamäti členov CZ ECAV Lazy pod Makytou významným dňom. Počas dopoludňajších služieb Božích zložili slávnostný sľub členovia novozvoleného presbyterstva a popoludní bola zasadená lipa - strom reformácie.

 

Peter Fabok, zborový farár, Lazy pod Makytou | 10.5.2012

viac

Konfirmandi zo Svätého Kríža spoznávali cirkevné zbory

V piatok 4. mája sa štyria konfirmandi z CZ Svätý Kríž – Lazisko spolu so zborovým farárom Danielom Balážom počas celodenného spoznávacieho výletu navštívili niekoľko cirkevných zborov a kultúrnych pamiatok.

 

Daniel Baláž, zb. farár CZ Sv. Kríž – Lazisko | 9.5.2012

viac

Smer Afrika

CZ ECAV Batizovce prežíval nedeľné veľkonočné posolstvo vzkrieseného Pána Ježiša Krista s dvojakým chvením. Jedno pôsobilo posolstvo prázdneho hrobu a živého Krista; to druhé pôsobilo vyslanie do misijnej služby v Afrike.

 

Ján Matis, zborový farár, Batizovce | 25.4.2012

viac

„Pašie“

Hudobné zoskupenie KVD v spolupráci s Biskupským úradom Východného dištriktu a hercami – dobrovoľníkmi z Prešova pripravilo pred tohtoročnou Veľkou nocou hudobno-dramatické pásmo Pašie.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 20.4.2012

viac

Z konventu Myjavského seniorátu

Výročný seniorátny konvent Myjavského seniorátu sa konal v prvú nedeľu po Veľkej noci 15. apríla 2012. Hostiteľom bol cirkevný zbor v Kostolnom, kde sa konali úvodné služby Božie, a Vaďovce, kde zasadal konvent.

 

Oľga Zlochová, Senica | 18.4.2012

viac

Slávnostné služby Božie v Príbovciach

V nedeľu 15. 4. 2012 sa v cirkevnom zbore v Príbovciach uskutočnili slávnostné služby Božie za účasti generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika. Po nich bol zasadený strom reformácie.

 

Ľubomír Žila, Príbovce  | 18.4.2012

viac

Hrané pašie v Príbovciach

Na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok si aj cirkevný zbor v Príbovciach pripomenul umučenie a smrť na kríži Ježiša Krista, nášho Pána, Vykupiteľa a Spasiteľa, ktorý sa obetoval za hriechy ľudstva a zabezpečil nám tak večný život aj po smrti.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 11.4.2012

viac

Rimavský seniorát má nový erb

Po Považskom senioráte majú nový erb aj v Rimavskom senioráte. Slovom Božím a modlitbou ho uviedol generálny biskup Miloš Klátik 24. marca 2012 na seniorálnom konvente Rimavského seniorátu v Klenovci.

 

Martin Riecky, zborový farár, Kokana n/R | 29.3.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart