< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>

Seniorálny konvent Rimavského seniorátu

24. marca 2012 sa v Klenovci konal seniorálny konvent Rimavského seniorátu. Konvent sa začal službami Božími, v rámci ktorých sa uskutočnilo uvedenie erbu Rimavského seniorátu. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Martin Riecky, zborový farár, Kokava n/R | 28.3.2012

viac

Spomienkové služby Božie v Beckove

Pri príležitosti 195. výročia narodenia J. M. Hurbana sa v Ev. a. v. chráme Božom v Beckove konali spomienkové služby Božie, na ktorých za účasti predsedníctva Západného dištriktu uviedla seniorka Považského seniorátu Eva Juríková nových zborových funkcionárov.

 

Lenka Martišová, poddozorkyňa CZ Beckov | 27.3.2012

viac

V Bukovci ďakovali Pánu Bohu

11. marca 2012 sa v CZ Bukovec konali slávnostné ďakovné služby Božie pri príležitosti obnovenia interiéru chrámu Božieho. Zvesťou slova Božieho sa veriacim prihovoril dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Jana Horňáková, Bukovec | 22.3.2012

viac

V Petržalke blahoželali J. Klátikovi k 80-tke

Na 4. pôstnu nedeľu 18. marca 2012 v cirkevnom zbore v Bratislave-Petržalke zablahoželali bratovi farárovi v. v. Mgr. Jánovi Klátikovi k jeho 80. narodeninám. Kázňou slova Božieho poslúžil brat dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 20.3.2012

viac

Dve vzácne duchovné príležitosti v Turčianskom senioráte

V CZ ECAV Považská Bystrica sa v nedeľu 11. 3. 2012 konali slávnostné služby Božie pri príležitosti posviacky novej kazateľnice. Kázal rev. Dušan Tóth z Toronta. Pozrite si ich na TV Považie 18. 3. o 8.40 a 17.00 hod.

 

Peter Fabok, Lazy pod Makytou | 16.3.2012

viac

Médiá v službe cirkvi

8. dištriktuálna pastorálna konferencia pre evanjelických duchovných, ktorá sa konala 24. februára 2012 v Kúpeľoch Nový Smokovec, sa venovala téme médií v službe cirkvi. Stretnutie otvoril brat biskup VD ECAV S. Sabol.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 7.3.2012

viac

Vo Svätom Kríži o misii v Afrike

V nedeľu 19. februára 2012 navštívila Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž – Lazisko sestra farárka Eva Kolesárová, duchovná správkyňa Evanjelického lýcea v Bratislave, predsedníčka Slovenského výboru Misie na Níle.

 

Daniel Baláž, zborový farár, svatykriz@ecav.sk | 29.2.2012

viac

Stretnutie evanjelikov RIS na úvod pôstu

Pôstny čas v tomto roku sme otvorili stretnutím evanjelikov Rimavského seniorátu, ktoré zorganizoval Vnútromisijný výbor nášho seniorátu. Vzácnym hosťom bol brat emeritný biskup Igor Mišina.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka | 29.2.2012

viac

Evanjelici v Galante plesali

V piatok 27. januára 2012 sa domáci viery z CZ Galanta zišli v estrádnej sále mestského kultúrneho strediska, aby spoločne prežili pekný a hodnotný večer na VIII. evanjelickom plese.

 

Ľuboš Vontorčík, zborový kaplán | 1.2.2012

viac

ADVENTNÁ RADOSŤ spevokolov Novohradského seniorátu

Krátko pred vianočným obdobím sa v Novohradskom senioráte stretli spevokoly z ôsmich cirkevných zborov: z Poltára, Dobroče, Kalinova, Tomášoviec, Veľkého Krtíša, Príbeliec, Malej Čalomije a domáci spevácky zbor SION zo Stredných Plachtiniec.

 

Jaroslav Ďuriš, senior NOS | 16.1.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart