„Láska nie je len slovo...“ v Banskej Štiavnici

Druhou veľmi milou akciou bolo podujatie „Láska nie je len slovo...“ Konalo sa 12. 2. 2009 pri príležitosti sviatku všetkých zaľúbených – Valentína. V Banskej Štiavnici sa totiž odohral dej nesmrteľnej lásky, ktorú autor zvečnil v básnickej skladbe Marína.

Podujatie pripravilo Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica, Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Banskej Štiavnici v spolupráci s Mestskou knižnicou.
Začalo sa dopoludnia v evanjelickom chráme Božom. Študentov stredných škôl privítala sestra farárka Lenka Kusendová, ktorá im zdôraznila, že sa nachádzajú na vzácnom mieste, ktoré sa zapísalo nielen do dejín tunajšieho cirkevného zboru, ale malo oveľa väčší a širší dosah.
V prednáške pani učiteľky M. Petrovej sa študenti oboznámili s postavami Andreja Sládkoviča, Mária Pischlovej, ale aj s príbehom ich nenaplnenej lásky. Pani učiteľka študentom priblížila najmä tie skutočnosti, ktoré by v učebniciach literatúry márne hľadali. Najzaujímavejšie nielen pre študentov, ale aj pre dospelých bolo oltárne rúcho, ktoré Mária Pischlová darovala banskoštiavnickému cirkevnému zboru a ktoré bolo ušité z jej svadobných šiat.
V popoludňajších hodinách bol program venovaný už všetkým obyvateľom mesta. Podujatie sa začalo na evanjelickom cintoríne spomienkou a zapálením sviečok na hrobe Márie Pischlovej, kde odpočíva a sníva svoj večný sen.
Pokračovalo v našom chráme Božom spomienkou na dvoch ľudí, ktorí sa mali radi, no ich šťastie nebolo korunované manželským sľubom.
Potom sa všetci zúčastnení presunuli do budovy Slovenského banského múzea, konkrétne do bývalej kaplnky, kde pokračoval program recitáciou z diel Andreja Sládkoviča. Ako recitátorky sa predstavili aj cirkevníčky z CZ Banská Štiavnica. Veríme, že Pán Boh požehná aj ďalšie stretnutia a akcie, ktoré sa budú konať v našom cirkevnom zbore.

Viera Luptáková, Lenka Kusendová  | 26.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart