„Pašie“

Hudobné zoskupenie KVD v spolupráci s Biskupským úradom Východného dištriktu a hercami – dobrovoľníkmi z Prešova pripravilo pred tohtoročnou Veľkou nocou hudobno-dramatické pásmo Pašie.

Predstavenie odohrali v šiestich mestách Východného dištriktu – Liptovský Hrádok, Martin, Dolný Kubín, Košice, Bardejov a Prešov a spoločne sa na ňom zúčastnilo vyše 4000 ľudí.

Cieľom projektu bolo priblížiť ľuďom inú optiku pašiového príbehu o trpiacom a vzkriesenom Pánovi, ktorý aj v dnešnej dobe má moc hlboko sa dotýkať sŕdc ľudí. Príbeh hraný v desiatich dejstvách otvárali vždy obsahovo primerane vybraté spevníkové a mládežnícke piesne, ktoré celému projektu dotvorili nielen duchovný, ale aj umelecký rozmer. Živé dialógy Ježiša, učeníkov, Piláta, Kaifáša a iných podnecovali k novému premýšľaniu nad známymi textami Písma.

Mnohí účastníci po predstavení potvrdili slová „je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť“. To, čo pri čítaných pašiach neraz uniká pozornosti, sa v hranom príbehu umocnenom hudbou a projekciou stalo ľahšie uchopiteľné všetkými zmyslami, preto túžba účinkujúcich nemeniť obsah, ale jeho dosah v srdci a mysli človeka sa napokon stala realitou, ktorú potvrdzovali slzy na tvárach ľudí. Pevne veríme, že aj táto forma poslúžila k novému a intenzívnejšiemu prežívaniu veľkonočnej zvesti v srdciach ľudí, a zároveň chceme vyjadriť vďačnosť všetkým cirkevným zborom, ktoré nás s láskou prijali a zahrnuli starostlivosťou.

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 20.4.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart