„Zlatá konfirmácia“ v Lazoch pod Makytou

V 2. nedeľu po Svätej Trojici Trojici, t. j. 17. júna 2007, prežívali makytskolazianski evanjelici radostnú a požehnanú slávnosť „zlatej konfirmácie“. Pred 50-timi rokmi - 28. apríla 1957 - viedol vtedajší zborový farár Ján Lacko 31 mladých ľudí do chrámu Božieho.

Naša radosť bola o to väčšia, že teraz, po 50 rokoch, nás pätnástich do nášho milého chrámu Božieho opäť priviedol farár Ján Lacko života spolu s naším zborovým farárom Petrom Fabokom.

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanú, nezabudnuteľnú chvíľu. Vyprosujeme od Všemohúceho pre brata farára Lacka v požehnanom veku zdravie, sviežosť ducha a pokojnú jeseň života. Nášmu zborovému farárovi Petrovi Fabokovi želáme hojnosť Božieho požehnania, aby naďalej s láskou pracoval na vinici Pánovej.

Foto: Emil Chreňo

Júlia Michňová | 17.7.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart