120. výročie narodenia Martina Rázusa


V Liptovskom Mikuláši sa pri príležitosti 120. výročia narodenia Martina Rázusa (pozri tu) uskutočnili Rázusove dni, ktoré vyvrcholili 19. októbra 2008 spomienkovými službami Božími, na ktorých kázal evanjelický emeritný biskup Ján Midriak. V priamom prenose ich vysielala STV na 1. programe.

V sobotu 18. 10. sa konalo slávnostné zhromaždenie pred Rázusovým rodným domom vo Vrbici, ktorá je dnes už súčasťou Liptovského Mikuláša. Zúčastnili sa na ňom aj traja synovci Martina Rázusa - Vladimír, Dušan a Ján, jeho vnuk Miloš, vnučka Viera Lichardová a neter Danuša Ksandrová. Prítomným sa prihovoril aj generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavol Delinga. S príhovormi na zhromaždení vystúpili aj podpredsedníčka Národnej rady SR Anna Belousovová, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš, predseda Spolku Martina Rázusa Vladimír Rázus a primátor mesta Ján Blcháč.
Na úvod Spevokol apoštola Pavla z Brezna zaspieval pieseň Hoj, zem drahá, ktorej text napísal Martin Rázus. Po nej prečítal mediálny poradca liptovskomikulášskeho primátora Fedor Mikovič list od básnika Milana Rúfusa, adresovaný Spolku Martina Rázusa. "Osem rokov som okolo jeho rodného domu chodieval do gymnázia. Rázus mi je viac ako literatúra. Rázus je pre mňa synonymom pre ľudský údel. Do tohto domčeka situoval svoj testament, predsmrtnú básnickú skladbu Stretnutie. Dodnes ju viem celú naspamäť," napísal Milan Rúfus. Zdenka Matejková zarecitovala Rázusovu poému Stretnutie.
Anna Belousovová v príhovore pripomenula Rázusove zásluhy v boji za práva Slovákov a Jozef Markuš uviedol, že Matica slovenská ešte v tomto roku vydá výber Rázusovej poézie. Neďaleko rodného domu M. Rázusa sa bude nachádzať Dom Matice slovenskej.
Vladimír Rázus, synovec M. Rázusa, informoval o činnosti Spolku M. Rázusa, ktorý vznikol v roku 2002 a jeho hlavným cieľom je oboznamovať verejnosť so životom a dielom M. Rázusa. Vlani v auguste sme si pripomenuli 70. výročie jeho úmrtia a teraz 120. výročie jeho narodenia, čo viedlo Spolok M. Rázusa a mestá Liptovský Mikuláš a Brezno k vyhláseniu Letokruhu M. Rázusa 2007 - 2008. Záštitu nad ním prevzal podpredseda vlády Dušan Čaplovič. V rámci Letokruhu sa uskutočnilo veľa kultúrnych, spoločenských, cirkevných aj športových podujatí, seminárov a vedeckých konferencií. Vladimír Rázus povedal, že sa chystá vydanie parlamentných prejavov Martina Rázusa a v Bratislave na Rázusovom námestí postavia jeho sochu.
Odkaz a dielo Martina Rázusa priblížil v príhovore aj primátor Ján Blcháč. Zakončil ho Rázusovým citátom: "Raz inak bude na zemi, keď človek bude človekom." Pred Rázusovým rodným domom podpísal s Jozefom Markušom zmluvu o spolupráci medzi mestom Liptovský Mikuláš a Maticou slovenskou. Na záver položili k rodnému domu vence a zaznela pieseň Kto za pravdu horí.

V literárno-hudobnom pásme Služobník národa od Petra Vrlíka v réžii Mareka Nemca sa na nádvorí Múzea Janka Kráľa predstavili členovia Klubu mladých matičiarov z Liptovského Mikuláša.
Súčasťou Rázusových dní v Liptovskom Mikuláši bol aj program z básnickej tvorby Martina Rázusa Deň ťažkých obetí. Vo vrbickom kostole sa v ňom predstavili členovia Kruhu 3P z Martina a Chrámový zbor apoštola Pavla z Brezna.

V evanjelickom kostole na Tranovského ulici sa v nedeľu konali spomienkové služby Božie, na ktorých kázal evanjelický emeritný biskup Ján Midriak. Po kázni sa prihovoril primátor Ján Blcháč a spisovateľ a publicista Drahoslav Machala. Pripomenul, že v evanjelickom spevníku sú piesne, ktoré napísali Chalupkovci, Rázus, Hurban, Hodža aj Hviezdoslav a dodnes ich spievame. Kriticky sa vyjadril na adresu Slovákov, ktorí „zapierajú vlastné slovenské národné tradície. Klaniame sa zlatému teľaťu obludného braku, ktorý sa na nás zo Západu valí všetkými dostupnými kanálmi.“ Vyjadril očakávanie, či „sa konečne medzi evanjelickými kňazmi zjaví nový Martin Rázus, ktorý by v časoch mravnej aj nastupujúcej hospodárskej krízy vedel previesť slovenský národ cez rozbúrené vlnobitie času“.
Počas služieb Božích, ktoré v priamom prenose vysielala televízia, vystúpil spevokol Laeto animo. Rázusovu báseň Ja verím v Boha zarecitoval Boris Vacek.

Zdroj: Liptovské noviny, 21. 10. 2008 (skrátené)


Liptovské noviny | 25.10.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart