140 rokov CZ ECAV Košariská – Priepasné

CZ ECAV Košariská – Priepasné si 9. 1. 2011 pripomenul 140. výročie svojho založenia, oddelenia sa od matkocirkevného zboru Brezová pod Bradlom. Spomienka sa začala službami Božími, kde zvesťou slova Božieho poslúžil biskup ZD M. Krivda.

Na slávnostných službách Božích brat biskup Milan Krivda kázal na text 1M 1, 1 – 5. Po službách Božích ich účastníci spoločne s bratmi farármi položili kyticu kvetov na hrob prvého dozorcu tohto cirkevného zboru Tomáša Šefcza, ktorý sa zaslúžil o jeho vznik, a uctili si jeho pamiatku vyznaním Všeobecnej viery kresťanskej a modlitbou.

Spomienka pokračovala v Národnom dome M. R. Štefánika v Košariskách, kde odznelo pásmo hudby v podaní spevokolu domáceho zboru a slova, v rámci ktorého sestra zborová farárka Zuzana Durcová čítala históriu vzniku osamostatnenia zboru, ako ju zachytávajú zápisnice a kronika. Snaha o osamostatnenie trvala necelé 4 roky – od 7. apríla 1867 do 10. januára 1871.

Po pozdrave brata seniora Myjavského seniorátu Juraja Šefčíka a hostí si zúčastnení mohli prezrieť výstavu fotografií pod názvom „Potomci nezabúdajte!“, ktorá zachytávala históriu Cirkevného zboru ECAV Košariská – Priepasné od samotnej snahy založiť vlastný cirkevný zbor až po súčasnosť, ako aj výstavu historických dokumentov o osamostatnení sa zboru a výstavu liturgických predmetov zboru.

Zuzana Durcová, zborová farárka  | 19.1.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart