200. výročie narodenia brezovského organára Martina Šaška

Na spomienke k 200. výročiu narodenia brezovského organára a národovca Martina Šaška (pozri tu), ktorá sa konala 28. a 29. apríla 2007 v Brezovej pod Bradlom, sa zúčastnili nielen veriaci z Brezovej, ale aj ich priatelia z Kolárova a z Poľného Berinčoku v Maďarsku, kde v evanjelickom kostole tiež majú Šaškov organ, a to z roku 1859. V Ev. a. v. kostole v Brezovej pod Bradlom sa nachádza Šaškovo prvé dielo – organ z roku 1834.

V sobotu sme s našimi hosťami navštívili Štefánikovu mohylu na Bradle, Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách v Štefánikovom rodnom dome.
Popoludní sme sa zišli na brezovskom cintoríne pri hrobe organára Martina Šašku. Na úvod spomienky boli položené kvety na hrob za mesto Brezová, za cirkev a za hostí, mužský cirkevný spevokol zaspieval pieseň Spočívajte už v pokoji a potom nasledovala báseň od J. P. Leška. Duchovné slovo na text Ž 104, 33 povedala brezovská ev. a. v. farárka Viera Mosná, za hostí sa k prítomným prihovoril Ondrej Litvaj z Kolárova a spomienku ukončil spevokol piesňou Dobrý boj som na svete. Večer sa v Národnom dome M. R. Štefánika konal kultúrny program, ktorý bol venovaný 40. výročiu vzniku brezovského folklórneho súboru.
V nedeľu sa v našom kostole konali slávnostné služby Božie. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV Mgr. Miloš Klátik, PhD. Liturgovali ThDr. Ján Zemánek – farár v. v., domáca sestra farárka, brezovská kaplánka Mgr. Erika Sukovská a Mgr. Juraj Šefčík –konsenior Myjavského seniorátu, ktorý predniesol príhovor za seniorát. Za hostí sa prítomným sa prihovorila Anna Tóthová – vedúca Spolku priateľov slovenskej kultúry z Kolárova. Na službách Božích zaspieval mužský cirkevný spevokol.
Hneď po skončení služieb Božích nasledoval organový koncert doc. Mgr. art. Anny Zúrikovej-Predmerskej. Zazneli organové diela zo 16. – 18. stor. od Samuela Markfelnera, Johanna Pachelbela, Jána Francisciho a Pietra Salesa. Šaškovo prvé dielo slúži v našom kostole nielen na bohoslužbách, ale i pri organových koncertoch. Koncertovali na ňom i francúzska organistka Aude Heurtematte a Magdalena Czajka z Poľska, z domácich umelcov napr. Ján Vladimír Michalko a iní.

Viera Mosná, ev. a. v. farárka | 15.5.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart