20 rokov spevokolu v Rimavskej Sobote

V Cirkevnom zbore ECAV Rimavská Sobota sme mali na službách Božích na 16. nedeľu po Svätej Trojici aj milú slávnosť venovanú 20. výročiu pôsobenia nášho zborového spevokolu.

Náš spevokol spoločne chváli nášho Pána na celozborových akciách, ako aj na sobášoch, výročných sviatkoch a na iných verejných vystúpeniach v našom meste v slovenskom i maďarskom jazyku. Členovia nášho spevokolu sa už 20 rokov stretávajú na nácvikoch, aby svojimi piesňami prispeli k šíreniu evanjelia v našom prostredí. Prajeme im mnoho Božieho požehnania pri tejto službe.

Naše pozvanie na slávnostné služby Božie prijal aj primátor mesta Rimavská Sobota. Jubilantov pozdravil brat zborový dozorca, ako aj mládežníci hudobno-slovným pásmom.

Viktória Lisáková, zborová farárka | 13.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart