20. výročie posvätenia chrámu Dohňany-Zbora

20. mája si veriaci v Zbore slávnostnými službami Božími pripomenuli 20. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho. Zbora je miestnou časťou Dohnian a filiálkou cirkevného zboru Záriečie. Slávnostným kazateľom bol dôstojný Slavomír Sabol.

Brat dištriktuálny biskup kázal na základe slov 122. žalmu. Medzi hosťami nechýbal ani niekdajší záriečský farár Miroslav Hvožďara s manželkou, ktorý sa najviac zaslúžil o toto dielo, ktoré bolo ako prvý evanjelický kostol po nežnej revolúcii vystavané počas jedného roka a posvätené 17. 5. 1992. Na službách Božích sa zúčastnil i starosta obce Milan Panáček so svojím predchodcom Jaroslavom Baškom (momentálne obaja poslanci NR SR), Lenka Rišianová, námestná farárka CZ Púchov, a mnoho ďalších hostí. Program obohatili deti zo zborskej besiedky a dorastu, ako aj mužský spevácky zbor.

Martin Melišík, kantor@zariecie.sk  | 4.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart