225. výročie založenia cirkevného zboru v Dolných Salibách

CZ ECAV v Dolných Salibách oslavuje v tomto roku 225. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa 10. mája konali dvojjazyčné služby Božie, na ktorých bol odovzdaný do užívania opravený historický organ z dielne majstra Martina Šaška.

Slávnostným kazateľom bol br. Milan Krivda, biskup Západného dištriktu. Počas služieb Božích liturgoval a prekladal zborový farár Mgr. Olivér Nagy, na organe hral prof. Ján Vladimír Michalko, ktorý s PhDr. Mariánom Mayerom, odborným garantom opravy, spoločne predstavil vzácny nástroj.
Na služby Božie prišiel a cirkevný zbor pozdravil aj podpredseda vlády SR Doc. PhDr. Dušan Čaplovič. Generálna rekonštrukcia bola dokončená vďaka dotácii Úradu vlády SR.
Medzi ďalšími hosťami sme privítali starostu obce Dolné Saliby Ing. Lajosa Seresa a Józsefa Berényiho, poslanca NR SR.
V nasledujúcom období sa majú konať dva významné organové koncerty v Evanjelickom a. v. kostole v Dolných Salibách.

Olivér Nagy, zborový farár | 27.5.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart