400 rokov CZ v Stredných Plachtinciach

Evanjelici v Stredných Plachtinciach prežívali v nedeľu 3. 10. 2010 vzácny deň. Pripomenuli si na službách Božích 400 rokov od vzniku miestneho ev. a. v. cirkevného zboru. Vzácnym hosťom a kazateľom na slávnostných službách Božích bol brat biskup v. v. Mgr. Ivan Osuský.

Brat emeritný biskup si za základ kázne slova Božieho vybral pre túto chvíľu Žalm 90 a na základe neho nás vyzval, aby sme skúmali svoj postoj voči Pánu Bohu, voči evanjelickej cirkvi a. v. i voči cirkevnému zboru, do ktorého ako evanjelici patríme. Poukázal aj na mnohé problémy súčasnosti: problém rodiny a rozpadávajúcich sa manželstiev. Poukázal na zodpovednosť rodičov pri výchove a vyučovaní svojich detí vo viere aj na dôležitosť osobného príkladu rodičov pre svoje deti. Vyzval nás všetkých, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu a dnešnej „chorej“ dobe, ale aby sme všetku svoju nádej mali v Kristovi Ježišovi a svoju silu čerpali v Písme svätom.

V rámci služieb Božích vystúpil domáci spevokol, ako i domáca hudobná skupina.

Brat farár Jaroslav Ďuriš v poďakovaní za predsedníctvo CZ ECAV Stredné Plachtince vyzdvihol všetkých tých, ktorí či už v minulosti, alebo v prítomnosti neváhajú prísť pomôcť v práci pre cirkevný zbor i našu evanjelickú cirkev a. v. Poďakoval samosprávam obcí Stredné Plachtince i Horné Plachtince, všetkým sponzorom, ktorí aj počas tohto roku neváhali podporiť cirkevný zbor. Poďakoval sa aj všetkým usilovným ľuďom, ktorí bez nároku na odmenu mnoho hodín odpracovali na pôde plachtinského cirkevného zboru. „V tom je aj naša nádej a vízia do budúcnosti. Že tu vždy budú ľudia, ktorí majú v láske a úcte svoju cirkev. A ku tomuto budú viesť aj svoje rodiny a svoje deti,“ povedal na záver brat farár.

Všetci hostia potom prijali pozvanie do kultúrneho domu, kde táto slávnosť pokračovala „poďakovaním domácim viery“ až do večerných hodín.

Jaroslav Ďuriš, zborový farár | 11.10.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart