80. výročie posvätenia chrámu vo Vrbovom

Pri príležitosti 80. výročia pamiatky posvätenia chrámu Božieho sa vo Vrbovom 18. 10. 2010 konali slávnostné služby Božie, kde slávnostným kazateľom bol biskup ZD M. Krivda.

„Nech jeho meno trvá naveky a nech ono rastie pod slnkom...“ Tento žalm vybral vrbovský farár M. Jäger pri príležitosti slávnostných služieb Božích k 80. výročiu pamiatky posvätenia chrámu Božieho.
Spolu s evanjelikmi sa pri tejto príležitosti modlil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš so svojou manželkou i synom, ktorí sedeli v prvej lavici spolu s primátorom mesta Vrbové Ivanom Borovským a jeho manželkou.
Slávnostným kazateľom bol brat biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda. Pri Večeri Pánovej slúžil a spovedal veriacich brat senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina.

Oslavy 80. výročia posvätenia chrámu Božieho vo vrbovskom cirkevnom zbore sa konali v rámci Dní mesta Vrbové od 9.10. do 18. 10. 2009 pod záštitou predsedu VÚC TTSK Ing. Tibora Mikuša.
V sobotu 17. 10. večer bol vo Vrbovom slávnostný galavečer, ktorý mal v meste veľkú odozvu.
V utorok 13.10. si na pôde mesta vypočuli prednášku doc. Dr. Sidonie Horňanovej na tému „Synagógy“, ktorá tiež mala veľký ohlas.

Viac tu.

V. Dusíková | 22.10.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart