90. výročie posvätenia chrámu v Č. Brezove

Cirkevný zbor ECAV České Brezovo si pri Pamiatke posvätenia chrámu pripomenul 90. výročie tejto udalosti. Novopostavený chrám Boží posvätil 15. októbra 1922 biskup Samuel Zoch.

Autorom projektu bol známy architekt M. M. Harminc. Kostol bol napriek ťažkým časom po 1. svetovej vojne postavený za dva roky - od roku 1920. Stojí na mieste pôvodného chrámu z roku 1790, ktorý zničila víchrica 10. júna 1916.

Prítomných privítala zborová dozorkyňa Dana Stanová. Programom prispeli deti, sestry z blízkeho CZ v Pondelku, ktoré zaspievali aj s gitarovým sprievodom a sestry z nášho zborového spevokolu. Do programu prispela aj mládež, keď v podaní Eriky Gondášovej zaznela báseň Zlatice Oravcovej Nech znejú zvony. Tým sme si pripomenuli aj nedožité 80. narodeniny tejto evanjelickej farárky a poetky, rodáčky z Pondelka.

90. výročie posvätenia chrámu sa nieslo v znamení prebiehajúcej opravy exteriéru kostola. Podarilo sa natrieť strechu veže a plechové časti lode kostola. V budúcom roku plánujeme opraviť fasádu kostola. Srdečné poďakovanie patrí všetkým ochotným darcom, ktorí prispeli na tento účel s túžbou prinavrátiť kostolu jeho krásu, aby mohol slúžiť Božiemu ľudu.

Júlia Gabčová, zborová farárka, České Brezovo | 29.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart