Ľ. a K. Štúrovcov si pripomenuli v Modre

Na spomienkovej slávnosti 12. 1. 2011 v Modre si 155. výročie úmrtia Ľ. Štúra a 160. výročie úmrtia K. Štúra pripomenul CZ ECAV Modra spolu s mestom Modra a Múzeom Ľ. Štúra v Modre za účasti predsedu BSK P. Freša a primátorky Modry H. Hlubockej.

Na slávnosti sa zúčastnili aj poslanci NR SR, poslanci samosprávneho kraja a mesta, pedagógovia a študenti Gymnázia Karola Štúra v Modre, Pedagogickej a kultúrnej akadémie, Strednej vinársko-ovocinárskej školy a Základnej školy Ľ. Štúra v Modre. Spoločne položili vence na hroby Ľudovíta a Karola Štúra na cintoríne v Modre.

Spomienkovú slávnosť otvoril spevom piesne spevokol z evanjelického cirkevného zboru v Modre. Po príhovore bratislavského župana Pavla Freša, ktorý zdôraznil národnobuditeľský význam Ľudovíta Štúra, sa zhromaždeniu prihovoril aj domáci brat farár Marián Čop, ktorý položil dôraz na duchovný rámec a význam života a diela Ľudovíta Štúra, ako i jeho brata, evanjelického farára a rektora Evanjelického gymnázia v Modre Karola Štúra (príhovor pozri tu).

Pracovníčka múzea Ľudovíta Štúra pripomenula históriu vzniku hrobu – pamätníka Ľudovíta a Karola Štúrovcov a Pavla Zocha. Medzi príhovormi zazneli básne Ľudovíta Štúra – jednou z nich bola báseň, ktorú napísal po smrti brata Karola. Spomienkovú slávnosť uzatvorila hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“.

Po ukončení aktu spomienky minútou ticha sa sprievod ešte odobral k hrobu Samuela Zocha, ktorý sa v roku 1918 stal prvým županom Bratislavskej župy po vzniku Československej republiky. Funkcie sa vzdal v roku 1919, aby sa naplno venoval práci pre evanjelickú cirkev, kde ho zvolili za biskupa Západného dištriktu.

Cirkevný zbor ECAV v Modre sa pripravuje na ešte jednu spomienkovú slávnosť – 25. marca 2011 uplynie 200 rokov od narodenia Karola Štúra. V spolupráci s mestom a Múzeom Ľ. Štúra chystajú spoločné podujatie, ktoré zakončia slávnostnými službami Božími 27. marca. Kázňou slova Božieho na nich poslúži dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

Foto: Mgr. Jana Kuchtová

Marián Čop, zborový farár | 14.1.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart