Školenia účtovníkov COJ v ZD ECAV

Biskupský úrad Západného dištriktu zorganizoval v mesiacoch apríl až jún 2009 školenia účtovníkov seniorátov a CZ. Uskutočnili sa v Rimavskej Sobote, Lučenci, Novom Meste nad Váhom, Brezovej pod Bradlom, Bratislave, Zvolene, Krupine a Nitre.

Táto aktivita sa stretla s veľmi priaznivým ohlasom a vysokou účasťou zo strany pokladníkov, účtovníkov, ale aj duchovných. Bola zameraná na jednotné účtovanie v novom peňažnom denníku.
Predsedníčka dištriktuálneho hospodárskeho výboru sestra Anna Bočkayová priblížila zúčastneným zákony o účtovníctve a daňové zákony, cirkevnoprávne predpisy o hospodárení, pokladničnej a účtovnej službe, používaní a vedení evidencie služobných motorových vozidiel.
Sestra ekonómka Biskupského úradu Západného dištriktu Anna Pavlíková vysvetlila, čo sa účtuje v jednotlivých stĺpcoch peňažného denníka, ako sa zapisujú jednotlivé účtovné prípady a odpovedala na všetky otázky a nejasnosti zo strany zúčastnených.
Ďakujeme sestre seniorke a bratom seniorom, ktorí boli nápomocní pri organizovaní školení v ich seniorátoch, domácim zborovým farárom a dozorcom za milé prijatie a pohostinnosť a sestre Bočkayovej a Pavlíkovej za ich službu a ochotu navštíviť všetky senioráty Západného dištriktu a pomôcť našim sestrám a bratom v ich obetavej službe pre naše cirkevné zbory.

Roman Žilinčík, vedúci BÚ ZD | 13.7.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart