Školenie presbyterov a dozorcov KESEN

24. novembra 2007 sa v sále Kultúrneho domu v Kysaku uskutočnilo stretnutie dozorcov a presbyterov cirkevných zborov Košického seniorátu. Naplnilo sa tak uznesenie seniorátneho presbyterstva.

Biblickým slovom otvoril stretnutie PaedDr. Mgr. Ján Hruška, senior Košického seniorátu. Po ňom odznela prvá prednáška Mgr. Jána Midriaka, biskupa VD ECAV v. v., na tému Evanjelik a. v. v 21. storočí. Nasledovala diskusia a prestávka. Druhú polovicu stretnutia otvoril Mgr. Jerguš Olejár, zborový farár v Rožňave, s témou Biblické opodstatnenie pôsobenia dozorcu v ECAV. Po diskusii k tejto prednáške nasledoval príhovor seniorátneho dozorcu MUDr. Imricha Lukáča, Csc. Po diskusii nasledovala modlitebná chvíľa a záver.

Jaroslav Petro | 5.12.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart