Školenie presbyterov, kurátorov a dozorcov

92 presbyterov, kurátorov a dozorcov cirkevných zborov Košického seniorátu sa zúčastnilo dňa 8. novembra 2009 na 3. ročníku tohto školenia. Stretnutie sa konalo v cirkevnom zbore Vyšná Kamenica.

Témou stretnutia bolo „Financovanie cirkvi a jej reštrukturalizácia“. Stretnutie biblickým výkladom otvoril Mgr. Radim Cingeľ, riaditeľ BÚ VD ECAV na Slovensku.

Výsledky prác Komisie pre zjednodušenie a reštrukturalizáciu cirkvi a Komisie pre prípravu ekonomickej samostatnosti ECAV zúčastneným prezentoval riaditeľ GBÚ ECAV na Slovensku Ing. Dušan Vagaský, ktorý poukázal na zložitosť riešenia tejto otázky, ale zároveň zdôraznil nutnosť jej ďalšieho riešenia tak, aby v prípade zmien v spoločnosti bola cirkev na ne pripravená.

Samotná prednáška vyvolala medzi poslucháčmi viaceré otázky, ktoré však zostávajú predmetom riešenia na 4. ročníku podobného stretnutia v roku 2010. Početnosť zúčastnených signalizuje živý záujem predstaviteľov a funkcionárov cirkevných zborov Košického seniorátu o riadenie, fungovanie a ďalšiu budúcnosť ECAV.

Stretnutie sa po troch hodinách skončilo spoločnou modlitbou a spevom piesne Ach, zostaň, Kriste, s nami so svojou milosťou.

Ján Hruška, senior KOS | 18.11.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart