Športový deň v Sládkovičove

Tretí ročník športového dňa na fare v Sládkovičove sa konal 9. júna 2012. V tento deň sa nás stretlo spolu 63 členov zboru, z toho 33 detí. Začali sme v sobotu o 13.00 hod. v chráme Božom piesňou Je veľký náš Boh…

Pokračovali sme biblickým zamyslením o mužovi, ktorý si staval svoj dom na piesku, a o mužovi, ktorý si postavil svoj dom na skale (L 6, 47 – 49). Takouto skalou je nám Boh, hľadajme Ho – povedala sestra farárka - konseniorka Andrea Lukačovská. Deťom a mládeži v chráme Božom poukázala na všetko, čo v ňom máme, čo sa doteraz obnovovalo, lebo si to vyžiadal čas, a o čo všetko sa v cirkevnom zbore staráme, čo zostane raz aj im... Bez viery sa však nemožno ľúbiť Bohu, povedala. Dbajme preto predovšetkým o ňu, aby sme svoj život postavili na pevnej skale na Pánovi Ježišovi.

Hneď potom sme sa pobrali na farský dvor, kde nás už čakali rôzne aj nové súťaže a atrakcie. Skákali sme vo vreci, prechádzali tajomným tunelom, vyskúšali sme si novú zborovú trampolínu, skakací hrad, biblický kvíz, chôdzu na chodúľoch, chytanie rybičiek a mnohé iné hry... Deti sa tešili z diplomov a ďalších odmien. Všetci sme veru poriadne vyhladli, a tak sme mali už pripravené občerstvenie, okrem iného aj veľkú a chutnú tortu s obrazom Lutherovej ruže.

Prežili sme požehnaný deň. Cieľom našich každoročných športových stretnutí v cirkevnom zbore je, aby sme prežili deň ako jedno spoločenstvo sládkovičovských detí a ich rodičov. Náš cirkevný zbor je malým zborom Bratislavského seniorátu, ale túžime v ňom osláviť nášho dobrého Pána a práve takéto dni spolu prežité nám majú ukázať cestu do spoločenstva veriacich v Neho.

Zuzana Kovácsová, Sládkovičovo | 8.7.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart