Župné oslavy 190. výročia narodenia J. M. Hurbana

V Hlbokom sa 9. a 10. júna 2007 konali Župné oslavy 190. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Kým prvý deň bol viac spoločenský, druhý bol predovšetkým duchovný. Začal sa spomienkovými bohoslužbami, na ktorých bol slávnostným kazateľom brat Igor Kišš. Kázal na text R 8, 9 - 12. Vo svojej pútavej kázni povedal i to, že Pán Boh občas dáva ľuďom mužov - hrdinov, aby za nich bojovali. K takýmto mužom zaradil i ThDr. J. M. Hurbana. V závere povedal, že mu bolo cťou kázať z kazateľnice, z ktorej Hurban kázal vyše 40 rokov.

Na službách Božích sa zúčastnilo viacero významných hostí: vedúci Kancelárie prezidenta republiky SR Milan Čič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal, senior Novohradského seniorátu ECAV Jaroslav Ďuriš, ktorý odovzdal pozdrav od vedenia cirkvi, vojenský duchovný pplk. Semko a ďalší hostia. Po skončení bohoslužieb spoločne položili vence a kytice kvetov k hrobu J. M. Hurbana a v hlbockom cintoríne zasadili štyri lipy. Popoludnie pokračovalo v Pamätnej izbe J. M. Hurbana vernisážou výstavy Hurban vo výtvarnom umení. Spomienkové slávnosti ukončilo literárno-dramatické pásmo pod názvom Hlboké srdce z Hlbokého.

Oľga Zlochová | 13.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart