Stretnutie mužov ŠZS v Kochanovciach

Na seniorálnom stretnutí mužov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu 20. 11. 2010 v Kultúrnom dome v Kochanovciach sa zamýšľali nad témami „Kde je Boh, keď ľudia trpia?“ a „Prečo sa to muselo stať?“.

Život kresťana netvoria len radostných chvíle, prežité v blízkosti svojho Pána a Spasiteľa. Prídu i chvíle, keď si každý položí existenciálnu otázku o Bohu a Jeho prítomnosti pri nás ľuďoch: pri prírodných katastrofách, dopravných nešťastiach, rôznych osobných i spoločenských tragédiách. Pýtame sa: „Kde je Boh, keď ľudia trpia?“ a „Prečo sa to muselo stať?“

Toto boli aj témy, nad ktorými sme sa zamýšľali na seniorálnom stretnutí mužov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu 20. 11. 2010 v kultúrnom dome v Kochanovciach (CZ ECAV Marhaň). Všetkých prítomných privítal brat zborový dozorca. Na úvod poslúžili deti pripraveným programom, zaspieval domáci spevokol a s aktuálnym zamyslením sa nám prihovoril brat farár Martin Chalupka. Spevom piesní celé stretnutie sprevádzala hudobná skupina z Bardejova.

Prednášku na tému „Kde je Boh, keď ľudia trpia?“ predniesol brat farár Ondrej Koč ml. Pútavou formou rozobral príčiny ľudského utrpenia a rozdelil ich do 3 kategórií:
1. Utrpenie ako dôsledok ľudskej neposlušnosti (od zlyhania v raji až po dnešok - fajčenie, drogy, alkohol)
2. Utrpenie ako prostriedok Božej lásky (Abrahám-Izák, Jób) – mnoho ľudí bolo vďaka utrpeniu zachránených
3. Utrpenie ako súčasť života Ježišových učeníkov – zapri seba samého a nasleduj Pána

Druhou prednáškou na tému „ Prečo sa to muselo stať?“ poslúžil brat farár Martin Škarupa. V tejto prednáške zaznelo osobné svedectvo, keď bolesť a utrpenie zasiahli túto mladú farársku rodinu. Zazneli slová o tom, ako v takýchto ťažkých chvíľach pomôže rodina, bratia a sestry v zbore, priatelia.

Ku každej z prednášok zaznela diskusia, kde niektorí zo zúčastnených bratov prispeli svojimi príbehmi, názormi a svedectvami. Pán požehnal toto stretnutie, obohatil všetkých jeho účastníkov a posilnil ich vo viere, že aj v ťažkých skúškach života stojí po našom boku nebeský Otec. a

Ľubomír Pankuch | 9.12.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart