Stretnutie spevokolov POS v Starej Turej

"Vďačne spievajte v srdciach Bohu!" Aj týmto Božím slovom privítal v nedeľu po Vstúpení 5. júna 2011 zborový brat farár Radomír Vařák všetkých prítomných v chráme Božom v Starej Turej na stretnutí spevokolov Považského seniorátu.

Po roku sa opäť stretli interpreti duchovnej piesne zo štrnástich cirkevných zborov, aby prezentovali výsledky úsilia zo spevokolových nácvikov, pre potešenie všetkých priaznivcov, ktorí sa na toto milé podujatie prišli započúvať do ich piesní, ale predovšetkým v úprimnej túžbe osláviť nášho milujúceho nebeského Otca. Potešujúcou skutočnosťou najmä pre domácich viery bolo, že na prehliadke vystúpil aj staroturiansky spevokol, ktorý obnovil svoju činnosť po niekoľkoročnej prestávke. Časy našej kresťanskej mladosti sme si mnohí dospelí pripomenuli pri speve detského spevokolu „Radostné srdiečka“ z Podlužian.

Popri mnohých známych piesňach odznelo aj niekoľko neznámych, ako napríklad „MI-HA-IŠ“, židovská pieseň na podklade Žalmu 34, 15 - 16 v podaní spevokolu zo Kšinnej alebo pieseň „Otče náš“ od Nikolaja Kedrova, ktorá bola jednou zo spoločných piesní a väčšina spevokolistov ju v závere stretnutia „mohutne od srdca“ zaspievala pod dirigentským vedením brata farára Jozefa Havrilu ml. z Podlužian, ktorý celú prehliadku i moderoval spolu so sestrou Vierou Hrivnákovou. Hudobní kritici by možno v našich spevoch našli tisíce chýb, no keďže u Pána Boha je „tisíc rokov ako včerajší deň“, veríme, že i tisíc chýb splynie do jednej jedinej chybičky, ktorú Pán Boh určite prehliadol. Veď On nepozerá na to, na čo pozerá človek, ale posudzuje úmysly srdc,a a tie, veríme, boli zo strany všetkých spevokolov úprimné.Vošli sme s vďakou do Božích brán a s chválospevom v Jeho nádvoria, zvučne sme plesali a s radosťou slúžili Hospodinu i všetkým prítomným, a keď prišiel záver, požehnaní sestrou seniorkou Evou Juríkovou rozišli sme sa do svojich domácich zborových spoločenstiev v nádeji, že ak bude Božia vôľa o rok sa znovu zídeme. Možno v novom šate, s novým repertoárom, v inom chráme Božom, ale pred tvárou toho istého Boha, ktorý zostáva vždy ten istý milujúci a ktorému jedinému nech patrí naša chvála a sláva naveky!

EKB | 9.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart