V KRAĽOVANOCH POTREBUJÚ POMOC

Dňa 12. júna 2011 o 12.30 hod. došlo k požiaru v Ev. a. v. chráme Božom v Kraľovanoch, ktorý bol podľa záveru ohliadajúceho vyšetrovateľa Hasičského zboru Dolný Kubín spôsobený technickou chybou na elektrickom prívode do chrámového organa.

Pri požiari zhorel hrací stôl historického organa, ktorý bol v kostole vybudovaný v r. 1929 a ktorého hodnota bola odborníkom odhadnutá na 50 000 €. Poškodená bola aj organová skriňa a niektoré časti organu. Škoda na organe bola predbežne vyčíslená na 20 000 €. Ďalej bola poškodená elektroinštalácia, podlaha na chóre, zhoreli lavice a koberce. Maľba interiéru bola zničená zadymením. Výška ďalších škôd bude vyčíslená po ďalších odborných posudkoch. Hnuteľný i nehnuteľný majetok cirkevného zboru bol poistený v poisťovni Allianz.

Doba trvania opráv bola odhadnutá na jeden rok, čo však závisí od finančných prostriedkov. Medzi členmi cirkevného zboru bola vyhlásená finančná zbierka. Uvedomujúc si veľkosť škody, obraciame sa aj na vás s prosbou o finančný príspevok, ktorý môžete poslať na účet cirkevného zboru č. 032 141 53 03/0900.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Kraľovany má 315 členov na území dedín Kraľovany, Rojkov, Stankovany, Švošov, Ľubochňa a Hubová, ktorí sa stretávajú v chráme Božom v Kraľovanoch. Tento chrám bol posvätený v r. 1913 a naposledy rekonštruovaný v máji roku 2008, keď bol vymaľovaný celý interiér chrámu vrátane stien, oltárnej časti, chóru i organovej skrine, zateplil sa chrámový strop a vymenené boli okná na celom kostole.

Vložené 17.6. 2011

Zuzana Brdiarová, zborová farárka | 4.7.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart