ADVENTNÁ RADOSŤ spevokolov Novohradského seniorátu

Krátko pred vianočným obdobím sa v Novohradskom senioráte stretli spevokoly z ôsmich cirkevných zborov: z Poltára, Dobroče, Kalinova, Tomášoviec, Veľkého Krtíša, Príbeliec, Malej Čalomije a domáci spevácky zbor SION zo Stredných Plachtiniec.

Aj keď trochu neskôr, ale iste stojí za to informovať o tomto milom podujatí, na ktorom sa zúčastnilo vyše 200 ľudí a bolo skutočne požehnaným adventným popoludním.

Stretnutie spevokolov sa konalo už piaty rok za sebou - tentoraz vo vianočne vyzdobenom kultúrnom dome v Stredných Plachtinciach. Potešila nás účasť dvoch nových spevokolov, ktoré k nám zavítali po prvý raz - spevokol CESTA z Malej Čalomije a mládežnícky spevácky zbor z Príbeliec. Všetky spevácke zbory si pripravili svoje vystúpenia veľmi precízne, a tak sme v toto adventné popoludnie prežili skutočne krásny deň plný radosti zo spevu a oslavy Božej.

Na úvod všetkých prítomných privítali seniorálny dozorca MUDr. Ján Pavlov a senior NO seniorátu Jaroslav Ďuriš. V úvodnom zamyslení brat senior poukázal na dôležitosť stretania sa spevokolov. Povzbudil všetkých, ktorí majú dar spevu, aby ho rozvíjali k oslave nášho Boha sebe pre radosť a potešenie duše človeka. Povzbudil takisto všetkých účinkujúcich, že ako je veľmi vzácna ich účasť na dnešnom stretnutí, tak je potrebná aj ich pravidelná účasť na stretaní sa spevokolov v ich cirkevných zboroch.

Potom už zazneli piesne našich spevokolov, ktoré nás povzbudili v tomto adventnom čase. Spevokoly sa navzájom predstavovali a ich nádherný spev ocenili diváci spontánnym potleskom. Ozdobou tohto stretnutia boli aj piesne od manželov Pástorovcov z Príbeliec, ktorí spievali v dvoch spevokoloch - v príbelskom i plachtinskom.

Naše stretnutie vyvrcholilo snáď najkrajšou koledou všetkých čias - spoločne zaspievanou Tichou nocou - pod vedením dirigentky spevokolu NÁDEJ z Veľkého Krtíša Lívie Hruškovej.

Na záver sa pán starosta obce Stredné Plachtince Štefan Benko poďakoval všetkým účinkujúcim za ich prekrásne vystúpenia a spolu s predsedníctvom seniorátu odovzdali všetkým speváckym zborom ďakovné listy a darčekové predmety od predsedníctva NO seniorátu a starostu obce Stredné Plachtince. Zároveň pozval spevokoly Novohradu aj o rok opäť do Stredných Plachtiniec, kde piesne - či už nábožné alebo ľudové - majú svoje pevné miesto v živote ľudí a kde sa už 15 rokov konajú každoročne aj Spievanky pod Pohanským vrchom, podporované Ministerstvom kultúry SR.

Brat senior potom všetky spevácke zbory vyzval k účasti na III. evanjelických cirkevných dňoch, ktoré sa budú koncom júna 2012 konať práve v Novohrade - v Lučenci.

Na toto vzácne stretnutie zároveň pozývame všetkých, ktorí túžia po spoločenstve a chcú sa navzájom povzbudiť vo viere, láske a nádeji aj na takomto celocirkevnom podujatí.

Jaroslav Ďuriš, senior NOS | 16.1.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart