Babinec má 600 rokov

V maličkej dedinke Babinec, ktorá je fíliou cirkevného zboru Kraskovo (Rimavský seniorát), sa 19. augusta 2007 uskutočnila milá slávnosť. Obec si počas troch dní pripomínala okrúhlych 600 rokov od svojej prvej písomnej zmienky. Oslavy vyvrcholili v nedeľu slávnostnými službami Božími, ktoré boli zároveň spojené s posviackou obnovenej fasády chrámu Božieho. Liturgiou poslúžil Mgr. Martin Riecky, administrátor cirkevného zboru, a diakon Ján Belica. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD., ktorý nás povzbudil vo viere, v zachovávaní dedičstva našich otcov a k vernosti učeniu evanjelia.

Slávnostnú posviacku vykonal administrátor Rimavského seniorátu Mgr. Dušan German, ktorý vyzval všetkých, a hlavne aj tých, čo stoja mimo, aby s láskou navštevovali chrám Boží, nehanbili sa za svoju vieru a za evanjelium. Spomenul horlivosť babinských evanjelikov, ktorý s veľkou obetavosťou obnovili svoj chrám Boží. V prečítanej histórii stavby chrámu Božieho sme sa povzbudili príkladom horlivosti našich predkov, ktorí sa ho rozhodli stavať pred 180 rokmi, a to aj napriek tomu, že im ho cirkevná vrchnosť neodporúčala postaviť.

Babinec je dnes malou, vymierajúcou obcou, avšak jej obyvatelia sú stále horliví vo viere, ktorú im zanechali ich predkovia. Táto milá slávnosť nás posilnila vo viere a povzbudila vo vernom zachovávaní Božieho slova.

Martin Riecky | 27.8.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart