Biskup už aj na východe!

Hoci náš východný dištrikt zatiaľ ešte svojho biskupa nemá, my farári v Košickom senioráte sme sa v druhý júnový pondelok, teda 11. 6. 2007, stretli v Cirkevnom zbore a. v. v Gelnici s generálnym biskupom našej cirkvi Milošom Klátikom, a to na seniorálnej pastorálnej konferencii.

Po úvodnom biblickom zamyslení a modlitbách nám brat biskup prednášal na tému Cirkev v diaspore. Samozrejme, jeho návšteva v našom bratstve (ale sme tu aj sestry) sa nezaobišla bez otázok zameraných na pálčivé témy v našej cirkvi, na ktoré brat biskup ochotne zodpovedal.

Ilona Bázliková, námestná farárka, Krompachy | 27.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart