Biskup ZD ECAV v Honte

Na pozvanie Predsedníctva Hontianskeho seniorátu sa dňa 26. novembra 2007 zúčastnil biskup ZD ECAV na Slovensku Mgr. Milan Krivda v dopoludňajších hodinách na rokovaní Seniorálnej pastorálnej konferencie Hontianskeho seniorátu a v popoludňajších hodinách na rokovaní seniorálneho presbyterstva v Krupine.

Duchovných seniorátu, ako aj dalších členov seniorálneho presbyterstva zaujímali poznatky brata biskupa z jeho ročného pôsobenia vo funkcii. Spoločne prebrali personálnu situáciu v senioráte vzhľadom na administrovanie cirkevných zborov, otázku uplatňovania nejednoznačného výkladu daňového zákona, stanovenia kritérií pre dolnú hranicu počtu členov cirkevného zboru z hľadiska duchovno-hmotno-právneho, ako aj otázku riešenia obsadenia Cirkevného zboru ECAV Hodruša-Hámre z hľadiska misijno-diasporálneho a požiadavky Cirkevného zboru ECAV Sazdice v nadväznosti na príkladnú cezhraničnú spoluprácu s evanjelickou cirkvou v Maďarsku.

Miroslav Dubek | 5.12.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart