Bývalý evanjelický učiteľský ústav v Banskej Štiavnici po rekonštrukcii

V slávnostne dôstojnom, ale i srdečnom a pohostinnom duchu sa nieslo otvorenie zrekonštruovanej majestátnej budovy z roku 1910 – bývalého evanjelického učiteľského ústavu na Kutnohorskej ulici za Svätotrojičným námestím v starobylej časti Banskej Štiavnice.

29. septembra predpoludním sa slávnosť začala službami Božími v evanjelickom a. v. chráme. Potom sa členovia cirkevného zboru i pozvaní hostia presunuli cez Námestie Sv. Trojice do Kutnohorskej ulice. Súčasníci poznajú túto priestornú dvojposchodovú budovu so širokým prístupovým schodiskom ako sídlo Gymnázia pre štúdium v zahraničí, ale neskôr Súkromnej hotelovej akadémie. Každý návštevník slávnostného otvorenia budovy po rekonštrukčných prácach si mohol prezrieť jej priestory.
Vo veľkej svetlej spoločenskej miestnosti na konci dlhej chodby sa konalo slávnostné otvorenie. Dozorkyňa cirkevného zboru sestra Ľudmila Blašková oboznámila účastníkov s priebehom vykonaných rekonštrukčných prác v hodnote 5 miliónov korún. Na rekonštrukciu sa použili peniaze získané z predaja dvoch budov – Evanjelického lýcea a Joergesovho domu, ktoré boli majetkom evanjelickej cirkvi. Časť nákladom hradilo ministerstvo životného prostredia SR.
Slávnostný program spestrilo vystúpenie Mgr. Márie Petrovej s prednesom básni dvoch evanjelických farárov: Andreja Braxatorisa-Sládkoviča a súčasníka Daniela Šovca. Odznela aj poézia v maďarskom jazyku, pretože zrekonštruovanú budovu bude prevádzkovať Vysoká škola banícka a hutnícka z Dunajvárosu v Maďarsku. Jej zástupca, pán István Molnár, všetkých vo svojom príhovore ubezpečil, že budova bude slúžiť ako rekreačno-vzdelávacie zariadenie rovnako maďarským, ako i našim či zahraničným návštevníkom. Spoločenskú miestnosť bude môcť využívať pre zborové účely tunajšia evanjelická cirkev a. v.
Evanjelický farár Mgr. Ján Lichanec modlitbou požehnal novootvorenie budovy a historička Mgr. Adriana Matejková vo svojom príhovore podrobne rozobrala dejiny banskoštiavnického evanjelického učiteľského ústavu. Nábožnými piesňami a poďakovaním sestre dozorkyni Ľudmile Blaškovej, ktorá mala po celý čas patronát nad rekonštrukciou budovy, sa oficiálna časť slávnosti ukončila. Pokračovaním bolo spoločenské posedenie všetkých zúčastnených s pestrým a chutným občerstvením, ktoré vlastnoručne pripravili členky evanjelického a. v. cirkevného zboru.

Stručne z histórie evanjelického učiteľského ústavu

Učiteľský ústav bol pôvodne spojený s evanjelickým lýceom. Osamostatnil sa až v roku 1908, keď sa vytvorili hmotné predpoklady pre postavenie samostatnej školskej budovy. Zanikol v roku 1950. Tesne pred vojnou sa začal povyše budovy stavať internát. Pre vojnu sa však v stavbe nepokračovalo.


Brigita Herrmannová, Banská Štiavnica | 10.10.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart